ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Ürün Ağaçları

ÜRÜN AĞAÇLARI


Üretim tesislerinde üretilecek mamule ait ürün ağacının tanımlandığı program bölümüdür. Bir ürün için bir ürün ağacı ve bu ürün ağacına bağlı revizyonlar oluşturulabileceği gibi, birden fazla ürün ağacı tanımlanabilmektedir.

Ürün ağaçları üretim için kullanıldığı gibi ürün parçalamak için de tanımlanabilmektedir.

Yeni bir Ürün Ağacı tanımı yapmak için;

1- Genel Perspektifte, Üretim Kontrol seçilir.

2- Üretim Kontrol nesnelerinden Üretim Tanımları’ na çift tıklanır.

3- Üretim Tanımları nesnelerinden Ürün Ağaçları çift tıklanarak Ürün Ağaçları listesine erişilir.

Şekil 1

Kod: Orkestra üzerinde benzersiz olması gereken alanlardan birisi “Kod” alanıdır. Buraya yazdığınız değer her bir tanım için farklı olmalı ve doldurulması zorunlu bir alandır.

Açıklama: Ürün Ağacı ile alakalı olarak bir açıklama girmek için kullanılır. Genel olarak Kod mantıklı sıralama için kullanılırken açıklama kısmı kullanıcıların net anlayabileceği bir dil ile kullanılır.

Ana Ürün: Ürün/Hizmet kartlarından ürün ağacı oluşturulacak ürün seçimi bu alana yapılmalıdır. Ürünlerin bu listede seçilebilmesi için ürün kartında, detaylar sekmesinden kullanım yeri “Üretim” seçilmelidir.

Yetki Kodu: Bazı tanımların bütün kullanıcılar tarafından görülmesi istenmeyebilir. Burada tanımladığınız Yetki Kodu’na göre kullanıcıların tanımları görüp görmemesini sağlayabilirsiniz.

Kayıt Durumu: Daha önceden tanımlanan bir Ürün Ağacı artık kullanılmayacak ise kaydın durumunu kullanım dışı yapmak ya da tanımlı ürün ağacı bloke etmek için kullanılmaktadır.

Üretim Türü: İmalat ve Parçalama olmak üzere iki tür bulunmaktadır. İmalat üretim için kullanılmakta, Parçalama ürün parçalamak için kullanılmaktadır.

Ürün Ağacı Sürümleri

Bu sekmede ürün ağacı sürümleri tanımlanmaktadır. Yeni bir ürün ağacı sürümü eklendiğinde Ürün Ağaç Satırları, Ürün Ağacı/Ana Ürün, Ürün Ağacı Betiği ve Ürün Ağacı Değişkenleri sekmeleri oluşmaktadır.

Şekil 2

Ürün Ağacı: Ürün Ağacı tanımında girilen “Kod” otomatik olarak gelmekte ve müdahale edilememektedir.

Ana Ürün: Ürün Ağacı tanımında girilen “Ana Ürün” otomatik olarak gelmekte ve müdahale edilememektedir.

Üretim Rotası: Ürün üretimi sırasında yapılacak operasyonlar “Üretim Rotası” altında belirlenmekte, ürün ağacında ise ilgili rota seçimi yapılabilmektedir. Bu alanda yapılan seçim sayesinde ürün ağacı satırlarında operasyonlar seçilebilmektedir.

Sürüm No: Ürün Ağacı Sürümü bu alandan takip edilmektedir.

Ürün Ağacı Türü: Ana Ürün Ağacı, Alternatif Ürün Ağacı, Alt Ürün Ağacı ve Diğer seçeneklerinden oluşmaktadır.

Ürün Ağacı Durumu: Taslak, ArGe, Ön Onay, Devreye Alındı ve Eski Versiyon seçeneklerinden oluşmaktadır.

Ürün Ağacı Satırları

Tür: Girdi, Sarf, Çıktı, İşlem seçeneklerinden oluşmaktadır. Varsayılan olarak girdi gelmektedir. Ürün Ağacı sarf ürünleri girdi türündeki işlem satırları ile kayıt altına alınmaktadır.

Ürün: Sarf edilecek ürün bu alana seçilmelidir.  

Birim: Satırda seçilen ürün birimi bu alana gelmektedir. Birim çevirimi olacak ise üç nokta tıklanarak diğer birimler seçilebilmektedir.

Miktar: Satırda sarf edilecek ürün miktarı bu alana girilmelidir.

Fire %: Satırdaki ürün ile ilgili üretimde standart bir fire oranı var ise bu alana tanımlanmalıdır.

Ambar: Üretim emri verilirken ambar seçimi ürün ağacı olarak seçildiği durumlarda satırda seçilen ambardan ürün sarfları yapılmaktadır.

Satır Açıklaması: İlgili satıra ait bağımsız açıklama alanıdır.

Rota Satırı: Satır bazlı operasyon var ise; fiş başlığında seçilen rota satırındaki operasyon tanımlarından ilgili operasyon seçimi bu alana yapılmalıdır.

Ürün Ağacı Satırı F9 Seçenekleri

Şekil 3

Edinme Yöntemi: Stoktan Kullan, Stoktaki Alternatif, Alternatif Maliyet, Yoksa Üret ve Direkt Üret seçeneklerinden oluşmaktadır.

Satırdaki ürün direkt stoktan kullanılacak ise “Stoktan Kullan”,

Satırdaki ürünün stoktaki alternatif ürünü kullanılacak ise “Stoktaki Alternatif”,

Satırdaki ürün stoklarda olmadığı durumda önce üretimi yapılacak ise “Yoksa Üret”,

Satırdaki ürün stok durumuna bakılmaksızın direkt üretilecek ise “Direkt Üret” seçimi yapılmalıdır.

Alt Ürün Ağacı: Edinme yöntemi Yoksa Üret ve Direkt Üret seçildiği durumlarda satırdaki ürünün hangi ürün ağacı kullanılarak üretileceği bu alandan yapılan seçim ile belirlenmektedir.

Ürün Açıklaması: Ürün kartında tanımlı açıklama dışında başka bir tanım yapılacak ise bu alan kullanılmaktadır.

Alternatifler sekmesi, Edinme Yöntemi Stoktaki Alternatif seçilmesi durumunda kullanılacaktır. Alternatif ürünün birim ve miktar bilgileri de yine bu sekmeden tanımlanmaktadır.

Şekil 4

Satır Betiği sekmesinde satır bazlı betik yazmak için kullanılmaktadır.

Ürün Ağacı / Ana Ürün

Bu sekmede ürün ağacı tanımı ile üretilmesi planlanan ürün bilgileri tanımlanmaktadır.

Şekil 5

Üretim Birimi: Varsayılan olarak ürünün baz birimi gelmektedir. Birim çevirimi olacak ise üç nokta tıklanarak birim seçimi yapılabilmektedir.

Birim Miktar: Ürün ağacı satırlarında yapılan seçimler karşılığında üretilmesi öngörülen miktar girişi bu alana yapılmalıdır.

Miktar Girişi: Serbest Miktar, Katları Şeklinde ve Sabit seçeneklerinden ilgili seçim yapılmalıdır.

Maliyet Ağırlığı: Üretimde maliyet ağırlığı belirlenmektedir.

Miktar Süre Birimi: Saniye ve Dakika seçeneklerinden ilgili seçim bu alana yapılmalıdır.

Miktar Bağımlı Süre: Miktar bağımlı süre bilgisi bu alana tanımlanmalıdır.

Miktar Bağımsız Süre: Miktar bağımsız süre bilgisi bu alana tanımlanmalıdır.

İşçilik Katsayısı: Belirli bir işçilik katsayısı tanımlanacak ise ilgili alan kullanılabilmektedir.

Çıktı Ambarı: Üretim sonrası ürünün giriş yapacağı ambar seçilir.

Ürün Ağacı Betiği

Ürün Ağacı ile ilgili betik yazılacak ise bu bölüm kullanılmalıdır.

Ürün Ağacı Değişkenleri

Üretim emri oluşturulurken Üretim Emri ile bağlı olarak oluşacak, İş Emirlerindeki değişkenler bu sekmeden belirlenmektedir.

Şekil 6

Kod: Değişken için belirlenen kod bu alana tanımlanmalıdır. Zorunlu bir alandır.

Açıklama: Değişken için belirli bir açıklama tanımlanacak ise ilgili alan kullanılabilmektedir.

Değer: Formüllerde kullanılacak değer bu alana girilmelidir.

Geçerlilik Filtreleri

Ürün Ağacı Sürümü: Varsayılan olarak ilgili ürün ağacı sürümü gelmekte, müdahale edilememektedir.

İş Birimi: İşyeri seçimi varsa bu alana yapılmalıdır.

Üretim Alanı: Üretim alanı varsa bu alana yapılmalıdır.

Ürün Ağacı

Üretime ait ürün ağacı satırlarının ağaç yapısında gösterimi, ilgili Ürün Ağacı seçimi ile yapılabilmektedir.

Şekil 7

Komplike bir ürün ağacı tanımlandı ise yapılan tanımın ürünü ağacı şeklinde gösterimi ile alt ürün ağacı çıktılarının da incelenmesine imkan vermektedir.

Yukarıda ki örnekte birden fazla alt ürün ağacına sahip bir ürün ağacı görseli yer almaktadır.

Ürün ağacı yanında yer alan oynat butonu ile ürün ve miktar bilgileri simüle edilebilmektedir.

Şekil 8