ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Üretim Emirleri

ÜRETİM İŞ EMİRLERİ


Bir ürün/mamul üretimine ait yapılan planlamaların, sisteme kayıt edildiği program modülüdür.  Başka bir firma adına yapılacak üretim için seçilen seçenektir.

Üretim İş Emirleri ile üretimin ne zaman başladığı ve ne kadar zamanda tamamlandığı, üretim için ne kadar hammadde ve insan kaynağı harcandığı, üretimin hangi operasyonlardan oluştuğu Orkestra sisteminden takip edilebilmektedir.

Yeni bir Üretim Emri kaydı oluşturmak için;

1- Genel Perspektifte, Üretim Kontrol seçilir.

2- Üretim Kontrol nesnelerinden Üretim Emirleri’ ne çift tıklanarak Ürün Reçeteleri listesine erişilir. Yeni bir kayıt Üretim Emri oluşturmak için Yeni seçimi yapılır.

Şekil 1

Üretim Yöntemi: Standart Üretim (Operasyon), Süreç Adımlı Üretim, Hızlı Üretim (Tek Adım) ve Reçetesiz seçeneklerinden oluşmaktadır.

En yaygın yöntemler Standart Üretim (Operasyon) ve Hızlı Üretim (Tek Adım) dır. Operasyon bağımlı üretimlerde standart üretim, tek adımda yapılacak üretimler için hızlı üretim seçilebilmektedir.

Üretilen Ürün: Üretim İş Emri hangi ürün için oluşturulmakta ise listeden ilgili ürün seçimi yapılmalıdır. Bu listede ürünlerin listelenebilmesi için, ürün kartı detaylar sekmesinden kullanım yeri “Üretim” seçilmelidir.

Birim: Üretim İş Emri oluşturulan ürünün birimi otomatik olarak gelmektedir. Ürün farklı bir birimden üretilecek ise ürün paketlerinden ilgili birim seti tanımı seçilmelidir.

Miktar: Üretimi planlanan ürün miktarı bu alana girilmelidir.

Ürün Reçetesi: Üretimi yapılacak ürün için tanımlanmış olan ürün reçetesi bu alana seçilecektir.

Proje Hesabı: Üretim İş Emri bir proje dahilinde üretilecek ise bu alandan ilgili proje hesabının seçilmesi gerekmektedir.

Reçete Seviye Limiti: Üretim emrinde operasyonlarda limit uygulanacak ise bu alana maksimum hangi seviyeler için üretim yapılacağı bilgisi girilmelidir.

Rezervasyon Yöntemi: Yapma, Kısmi (Tek Ambar), Tümden (Tek Ambar) seçeneklerinden oluşmaktadır. Rezervasyon yöntemi burada yapılan seçimle belirlenmektedir.

Bu sekmede ürün reçete sürümleri tanımlanmaktadır. Yeni bir ürün reçete sürümü eklendiğinde Reçete Satıları, Ana Ürün, Reçete Betiği ve Reçete Değişkenleri sekmeleri oluşmaktadır.

Malzeme Fişi: Oluşturma, Taslak Durumunda, Onaylı Durumunda seçeneklerinden oluşmaktadır. Operasyon bazlı üretim iş emirlerinde malzeme fişleri iş emri tamamlamaları kayıt edildikçe oluşmaktadır. Hızlı üretim tek adım kullanıldığı durumda bu alanda yapılan seçime göre malzeme fiş durumu belirlenmektedir.

Fiş Zamanı: Üretim İş Emri başlangıç tarihi ve zamanı bu alandan seçilmektedir.

Üretim Alanı: Üretim alanları üretim iş emrine bağlı oluşacak sarf ve üretimden giriş satırlarının hangi işyeri ve ambarlar ile çalışılacağı bu alandan yapılan seçim ile belirlenmektedir. Reçete satırlarında seçilen ambarların baskın gelmesi istenirse “Ambar Seçimi” seçeneklerinden “Reçete Baskın” seçimi yapılmalıdır.

Sarf / Kullanım

İş Birimi: Üretim alanı tanımda yapılan seçimler buraya otomatik olarak gelmektedir. Değişiklik yapılacak ise listeden ilgili İş Birimi seçilebilmektedir.

Ambar: Üretim alanı tanımda yapılan seçimler buraya otomatik olarak gelmektedir. Değişiklik yapılacak ise listeden ilgili Ambar seçilebilmektedir.

Üretimden Giriş

İş Birimi: Üretim alanı tanımda yapılan seçimler buraya otomatik olarak gelmektedir. Değişiklik yapılacak ise listeden ilgili İş Birimi seçilebilmektedir.

Ambar: Üretim alanı tanımda yapılan seçimler buraya otomatik olarak gelmektedir. Değişiklik yapılacak ise listeden ilgili Ambar seçilebilmektedir.

Ambar Seçimi: Seçim Baskın, Reçete Baskın seçeneklerinden oluşmaktadır. Yapılan seçime göre iş emri tamamlamalarına bağlı oluşan malzeme fişlerinin giriş ve çıkış iş birimi ve ambarları belirlenmektedir.

Malzeme Kullanımı: Sadece Reçete ve Stok Kontrol seçeneklerinden oluşmaktadır. Sadece reçete seçiminde ambar ürün miktarlarını kontrol etmezken, stok kontrolde üretim emri ihtiyaçlarını kontrol ederek ihtiyacı karşılayan/eksik ürünler ile ilgili log oluşturarak bir sonraki ekranda gösterimini sağlanmaktadır.

Tüm alan seçimleri yapıldıktan sonra sihirbazdan İleri seçimi yapılarak Üretim Emri fişi ekranı açılır.

Fiş başlıklarında “Fiş Bilgileri”, “Detaylar”, “Notlar” ve “Maliyet” sekmeleri, fiş satırlarında ise “İş Emirleri”, “Malzeme Fişleri”, “İş Emri Tamamlamaları” ve “Üretim Emri İhtiyaçları” sekmeleri mevcuttur.

Şekil 2

Fiş Bilgileri

Fiş Zamanı: Üretim Emri başlangıç tarih ve zamanı bu alanda tutulmaktadır.

Düzenlenme Zamanı: Üretim Emri düzenlenme zamanı bu alanda tutulmaktadır.

Fiş Numarası: Üretim Emri fiş numarası bu alanda tutulmaktadır.

Fiş Açıklaması: Üretim Emri fiş açıklaması bu alanda tutulmaktadır.

Üretilen Ürün: Üretimi yapılacak ürün bu alandan seçilmektedir. Sihirbazdan yapılan seçim bu alana varsayılan olarak gelmektedir.

Birim: Üretilen ürün birimi bu alandan seçilmektedir.

Miktar: Üretilecek ürün miktarı bu alanda tutulmaktadır.

Ürün Reçetesi: Üretilecek ürünün hangi reçete ile üretildiği bu alanda yapılan seçimle belirlenmektedir.

Üretim Alanı: Üretimin yapılacağı ambar bilgileri bu alanda yapılan seçim ile belirlenmektedir.

İşlem Türü: Üretim, Paketleme, Paket Boz ve Parçala seçeneklerinden oluşmaktadır. Yapılacak işleme göre seçim yapılmalıdır.

Kayıt Durumu: Taslak, Hazır, İşlenebilir, Kısmen İşlendi, Tamamen İşlendi, Kapandı ve İptal seçeneklerinden oluşmaktadır.

Taslak durumu henüz planlama için kayıt edilen fişlerde kullanılmaktadır.

Hazır durumu üretimin uygulamaya geçebileceği durum için seçilmelidir.

İşlenebilir üretime hazır haldeki üretim emri durumudur.

Kısmen İşlendi durumu üretime başlanmış ve devam eden üretimler için kullanılmaktadır.

Tamamen İşlendi durumu üretimi planlanan miktarın tamamlanması durumunda seçilmektedir.

Kapandı durumu üretim emrinin kapatıldığı durumda seçilmelidir.

İptal edilen üretim emirleri için seçilebilmektedir.

Detaylar

Bu sekmeden raporlama döviz kurları görüntülenmektedir.

Plan.Teslim Tarihi: Üretim Emri için belirli bir teslim tarihi varsa bu alana girilebilmektedir.

Proje Hesabı: Üretim emri belli bir proje hesabı ile ilgili ise buradan proje seçimi yapılmalıdır.

Yetki Kodu: Kullanıcıları sadece kendi yetki kodları dahilindeki üretim emirlerini görmelerinin gerektiği durumda kullanılmaktadır.

Muhasebe Rotası: Üretim emri tamamlamaları ile oluşan malzeme fişlerinin muhasebede gideceği hesaplar rota ile kurala bağlandı ise ilgili rota seçimi bu alana yapılabilmektedir.

Reçete Seviye Limiti: Üretim emrinde operasyonlarda limit uygulanacak ise bu alana maksimum hangi seviyeler için üretim yapılacağı bilgisi girilmelidir.

Malzeme İhtiyacı: Otomatik, Sadece Reçete, Manuel seçeneklerinden oluşmaktadır.

Rezervasyon Yöntemi: Yapma, Kısmi (Tek Ambar), Tümden (Tek Ambar) seçeneklerinden oluşmaktadır. Rezervasyon yöntemi burada yapılan seçimle belirlenmektedir.

Notlar

Bu sekmede üretim emri ile ilgili İşlem Notları ve Belge Notları tutulmaktadır.

Maliyet

Şekil 3

Toplam Ürün Maliyeti: Üretim iş emri tamamlamalarına bağlı oluşan malzeme fiş satırlarının hammadde maliyet toplamı bu alanda gösterilmektedir.

Üretilen Ürün Sayısı: Üretimi tamamlanan mamul sayısı bu alanda tutulmaktadır.

Ortalama Maliyet: Üretimi tamamlanan mamullerin ortalama hammadde maliyet bu alanda tutulmaktadır.

Toplam Ek Maliyet: Üretim Emri için hammadde maliyeti dışında dışarıdan bir maliyet yüklemesi yapıldı ise toplam yüklenen ek maliyet bu alanda gösterilmektedir. Yüklenen ek maliyetler ürün maliyetine doğrudan etki etmekte ve ürünün kullanıldığı diğer çıkış işlemlerinde de birim fiyata yansımaktadır.

Taşeron/Fason Maliyeti: Üretilen ürünler taşeron bir firma tarafından üretildiği durumda bu alana fason üretim maliyeti gelmektedir.

Toplam Bindirilmiş Maliyet: Bindirilmiş maliyet sadece ilgili olduğu fişe yansımakta diğer fişlere yansıtılmamaktadır.

Maliyetsiz Satır Sayısı: Üretim emri maliyetleri verildikten sonra maliyetsiz satır kalırsa satır sayısı bu alanda gösterilmektedir.

Üretim Emri satırlarında “İş Emirleri”, “Malzeme Fişleri”, “İş Emri Tamamlamaları” ve “Üretim Emri İhtiyaçları” sekmeleri yer almaktadır.

İş Emirleri 

Bu sekmede Üretim Emrine bağlı İş Emirleri listelenmektedir. İş Emri “Değiştir” ile açılarak ilgili iş emri bilgilerine, tamamlamalarına ve maliyet bilgilerine erişilmektedir.

 

Şekil 4

Genel sekmesinde üretim emri bilgileri, Ana ürün bilgileri ve Tahmini Hazırlık ve İşlem Süresi bilgileri yer almaktadır.

İş Emri Tamamlamaları sekmesinde üretim iş emrine bağlı tamamlamalar listelenmektedir. Bir iş emrine bağlı bir tane iş emri tamamlaması olacağı gibi birden fazla sayıda da iş emri tamamlaması olabilmektedir.

Yeni bir iş emri tamamlama yapmak için İş Emri Tamamlamaları sekmesindeki “Kurum İçi Üretim”, Kurum İçi Fason” ya da “Dışarıda Fason” seçeneklerinden uygun olan seçilmelidir.

Dışarıda Fason : Firmanın başka bir üretici firmaya kendi istekleri doğrultusunda üretim yaptırmak istediği zaman seçilmesi gerekmektedir. Dışarıda Fason Seçeneği Seçildikten sonra açılan ekranda

Fiş Bilgileri sekmesinde "Taşeron/Fason" alanında üretim yaptırılacak cari hesap  zorunlu olarak seçilmesi gerekmektedir. Cari Hesabın listeleme ekranına gelebilmesi için cari hesap kartı içerisinde

"Kategoriler" sekmesi içerinde "Kurum İçi Rolu"  taşeron olarak seçilmesi gerekmektedir.

Şekil 5

Kurum içi Üretim : Kurum içerisinde Üretim yapılmak istenildiği zaman seçilmesi gereken seçenektir.

Kurum İçi Fason :  Başka bir firma adına yapılacak üretim için seçilmesi gereken seçenektir.

Şekil 6

İş Emri Tamamlama formunda, Reçete Ekle seçiminde üretimin ne kadarlık kısmı tamamlandı ise ilgili miktar girişi yapılarak sarflar reçeteye göre otomatik olarak hesaplanmakta ve malzeme satırları oluşmaktadır.

Malzeme Fişleri

Bu sekmede iş emri tamamlamaları aracılığı ile oluşan malzeme fişleri yer almaktadır. Ana menüde Malzeme fişleri listesinden de aynı fişlere erişim sağlanabilmektedir.

İş Emri Tamamlamaları

Bu sekmede ilgili üretim emrine bağlı tüm iş emri tamamlamaları listelenebilmektedir. Ana menüde  İş Emri tamamlamaları listesinden de aynı fişlere erişim sağlanabilmektedir.  

Üretim Emri İhtiyaçları

Bu sekmede üretim emri reçetesine göre belirlenen hammadde/yarımamul ihtiyaçları ambar bazlı listelenmektedir. Böylelikle üretim ilk planlandığında planlanan hammadde/yarımamul ihtiyaçları ile iş emri tamamlamalarındaki gerçekleşen miktarlar karşılaştırılarak artı yada eksi yönde üretim sapmaları hesaplanabilmektedir.