ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Üretim Rotaları

ÜRETİM ROTALARI

Üretim Rotaları, üretim operasyonlarının ve işlem merkezlerinin bir arada çalışabilmesini sağlamaktadır.

Yeni bir Üretim Rota tanımı oluşturmak için;

1- Genel Perspektifte, Üretim Kontrol seçilir.

2- Üretim Kontrol nesnelerinden Üretim Tanımları nesnesi açılır.

3- Üretim Tanımları nesnelerinden Üretim Rotaları’ na çift tıklanarak Üretim Rotaları listesine erişilir.

Şekil 1

Kod: Üretim Rotası kodu bu alana tanımlanacaktır. Tekil bir alandır.

Açıklama: Üretim Rotası için belirlenen açıklama bu alana tanımlanabilmektedir.

Ürün Grubu: Rota tanımı belli bir ürün grubu bazında yapılacak ise bu alanda ilgili ürün grubu seçimi yapılabilmektedir.

Yetki Kodu: Kullanıcıları sadece kendi yetki kodları dahilindeki üretim alanlarını görmelerinin gerektiği durumda kullanılmaktadır.

Kayıt Durumu: Kullanımda, Kullanım Dışı, Bloke Edilmiş seçeneklerinden oluşmaktadır.

Operasyon Satırları

Rota tanımı altında gruplanmak istenen operasyonlar Operasyon Satırları altından seçilebilmektedir. Operasyon satırları seçimi gerçekte operasyonun başlangıç ve bitiş aşamalarına göre belli bir mantık ve sıralama içinde yapılmalıdır. İşlem Numarası 10 luk sistemde otomatik olarak oluşmaktadır.

Operasyon sütunu altından satıra ilgili operasyon seçimi yapılabilmektedir.

Sonraki İşlem sütunundan ise ilgili satırdan sonra hangi operasyon satırının seçilebileceği belirlenmektedir.

Operasyon satırı F9 seçeneklerinden Rota Operasyonu Detay Alanlarına erişim sağlanmaktadır.

Şekil 2

Süre Hesaplama: Zaman/Birim, Zaman/Parti ve Zaman/Kapasite seçeneklerinden oluşmaktadır.

Süre Birimi: Hesaplamanın Dakika, Saat ya da Gün üzerinden yapılabilmesi için ilgili seçim yapılmalıdır.

Sıraya Almadan Önce: Üretim sırasına girmeden önce geçirilecek süre bu alana tanımlanmaktadır.

Hazırlık Süresi: Üretim işleminin başlaması için gereken hazırlık süresi bu alana tanımlanmaktadır.

İşlem Süresi: Üretimin gerçekleşmesi için planlanan işlem süresi bu alana tanımlanmaktadır.

Tamamlandıktan Sonra: Üretimin tamamlanmasından sonra bekleme süresi varsa bu alana tanımlanmaktadır.

Lot Transferi:

Fire %: İlgili operasyon satırında belli bir fire oranı var ise oran tanımı bu alana yapılmaktadır.

Parça Sayısı (Çarpan): Üretim miktarı parça sayısının katsayısı bu alana tanımlanmalıdır.

İşlem Sayısı (Bölen):

İşlem Merkezi: Operasyon satırının işlem merkezi ile bağlantısı bu alandan belirlenmektedir.

Maliyet Kategorileri

Maliyet Kategorileri başlığı altında Hazırlık Kategorisi ve İşlem/Çalışma Kategorisi üretim rotası ile ilişkilendirilebilmektedir.