ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

İşlem Merkezi Grupları

İŞLEM MERKEZİ GRUPLARI


İşlem Merkezleri üretim yaşam döngüsünde ürünün geçireceği operasyonlarda yapılacak işlemin tipinin, kapasitesinin, sürelerinin ve işlem maliyetlerinin hesaplanması için tanımlanmaktadır.

Yeni bir İşlem Merkezi tanımı yapmak için;

1- Genel Perspektifte, Üretim Kontrol seçilir.

2- Üretim Kontrol nesnelerinden Üretim Tanımları’ na çift tıklanır.

3- Üretim Tanımları nesnelerinden İşlem Merkezi Grupları’ na çift tıklanarak İşlem Merkezi listesine erişilir.

Şekil 1

Kod: Orkestra üzerinde benzersiz olması gereken alanlardan birisi “Kod” alanıdır. Buraya yazdığınız değer her bir tanım için farklı olmalı ve doldurulması zorunlu bir alandır.

Açıklama: İşlem Merkezi ile alakalı olarak bir açıklama girmek için kullanılır. Genel olarak Kod mantıklı sıralama için kullanılırken açıklama kısmı kullanıcıların net anlayabileceği bir dil ile kullanılır.

Yetki Kodu: Bazı tanımların bütün kullanıcılar tarafından görülmesi istenmeyebilir. Burada tanımladığınız Yetki Kodu’na göre kullanıcıların tanımları görüp görmemesini sağlayabilirsiniz.

Kayıt Durumu: Daha önceden tanımlanan bir Ürün Reçetesi artık kullanılmayacak ise kaydın durumunu kullanım dışı yapmak ya da tanımlı ürün reçetesini bloke etmek için kullanılmaktadır.

Kaynak Tipi: Makine, Personel, Araç/Teçhizat ve Taşeron seçeneklerinden oluşmaktadır. İşlem merkezi tipine göre uygun seçim yapılmalıdır.

Genel

Taşeron Firma: Kaynak tipi “Taşeron” olarak seçildiğinde aktif hale gelmektedir. Üç nokta tıklanarak cari hesap listesine erişim sağlanır. Cari hesapların Taşeron olarak seçilebilmesi için “Kurum İçi Rolü” nün “Taşeron” olarak seçilmiş olması gerekmektedir.

Üretim Alanı: İşlem Merkezi üretim alanı bu alanda yapılan seçim ile belirlenmektedir.

Ambar: İş Merkezinin çalışacağı ambar seçimi bu alan yapılmaktadır.

Maliyet Merkezi: İş Merkezinin bağlı olduğu maliyet merkezi bu alana seçilmektedir.

Gruplama Rolü: İş Merkezlerini gruplama ihtiyacı olduğu durumlarda ilgili alandan grup seçimi yapılabilmektedir.

Raporlama Rolü: İş Merkezlerinin raporlanması sırasında belli başlı gruplara ihtiyaç olması durumunda ilgili grup seçimi bu alana yapılabilmektedir.

Kapasite

Kapasite Birimi: Dakika, Saat ve Gün seçeneklerinden oluşmaktadır. Ölçüm birimi bu alana seçilebilmektedir.

Toplam Kapasite: İşlem Merkezi toplam kapasitesi bu alana tanımlanmaktadır.

Lot Kapasitesi: İşlem Merkezi lot kapasitesi bu alana tanımlanmaktadır.

İşlem Bilgileri

Bu sekmede işlem süreleri ve miktar formülleri tanımlanmaktadır.

Süre Birimi: Hesaplamanın Dakika, Saat ya da Gün üzerinden yapılabilmesi için ilgili seçim yapılmalıdır.

Sıraya Almadan Önce: Üretim sırasına girmeden önce geçirilecek süre bu alana tanımlanmaktadır.

Hazırlık Süresi: Üretim işleminin başlaması için gereken hazırlık süresi bu alana tanımlanmaktadır.

İşlem Süresi: Üretimin gerçekleşmesi için planlanan işlem süresi bu alana tanımlanmaktadır.

Tamamlandıktan Sonra: Üretimin tamamlanmasından sonra bekleme süresi varsa bu alana tanımlanmaktadır.

Lot Transferi:

Fire %: İlgili operasyon satırında belli bir fire oranı var ise oran tanımı bu alana yapılmaktadır.

Parça Sayısı (Çarpan): Üretim miktarı parça sayısının katsayısı bu alana tanımlanmalıdır.

İşlem Sayısı (Bölen):

İşlem Merkezi: Operasyon satırının işlem merkezi ile bağlantısı bu alandan belirlenmektedir.

Hazırlık Kategorisi ve İşlem/Çalışma Kategorisi üretim rotası ile ilişkilendirilebilmektedir.

Maliyet Ağırlıkları

Şekil 2

İşlem Merkezi Maliyet dağıtım oranları bu alandan belirlenmektedir. Verimlilik, Bakım Onarım, İşçilik ve Diğer türünde dağıtım oranları girilebilmektedir.