ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Üretim Alanları

ÜRETİM ALANLARI


Bir ürün/mamul üretiminde kullanılacak Sarf, Çıktı ve Besleme ambarları Üretim Alanları ile belirlenmektedir. Üretim Alanında yapılan ambar seçimleri üretim emirlerine öndeğer olarak gelmekte kullanımda ihtiyaç olması durumunda ambar seçimleri değiştirilebilmektedir.

Yeni bir Üretim Alan tanımı oluşturmak için;

1- Genel Perspektifte, Üretim Kontrol seçilir.

2- Üretim Kontrol nesnelerinden Üretim Tanımları nesnesi açılır.

3- Üretim Tanımları nesnelerinden Üretim Alanları’ na çift tıklanarak Üretim Alanları listesine erişilir. 

Şekil 1

Kod: Üretim alanı kodu bu alana tanımlanacaktır. Tekil bir alandır.

Açıklama: Üretim Alanı için belirlenen açıklama bu alana tanımlanabilmektedir.

Yetki Kodu: Kullanıcıları sadece kendi yetki kodları dahilindeki üretim alanlarını görmelerinin gerektiği durumda kullanılmaktadır.

Kayıt Durumu: Kullanımda, Kullanım Dışı, Bloke Edilmiş seçeneklerinden oluşmaktadır.

Genel

Bu sekmede üretim iş emirlerinde kullanılacak ambar seçimleri yapılmaktadır.

İş Birimi: Üretim emrinde öndeğer olarak gelmesi beklenen İş Birimi bu alana seçilmektedir.

İş Grubu: İş Grubu bazında bir takip yapılacak ise bu alana tanımlı iş gruplarından ilgili seçim yapılmalıdır. İş Grubu özellikle konsolide yapıda çalışıldığı durumlarda, ana bir firma altında bulunan iş birimlerini gruplamak için kullanılmaktadır.

Sarf/Kullanım Ambarı: Üretimde sarf edilecek hammadde/yarı hangi ambar stoklarından sarf edileceği bu alanda yapılan seçim ile belirlenmektedir.

Ürün Çıktı Ambarı: Üretime tamamlanması sonrasında üretilen ürünlerin hangi ambarda depolanacağı bu alanda yapılan seçim ile belirlenmektedir.

Besleme Ambarı: Üretimde kullanılacak ek ürünlerin hangi ambar stoklarında sarf edileceği bu alanda yapılan seçim ile belirlenmektedir.