ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

E-Deftere Başvuru

Not: E-Defter sistemine başvurulmadan önce Mali Mührünüz olması gerekmektedir.

E-Defter başvurusu yapmak için https://uyg.edefter.gov.tr/edefterbasvuru linkine tıklayınız.

Defterlerini elektronik ortamda oluşturmak, kaydetmek, muhafaza ve ibraz etmek isteyen gerçek ve tüzel kişi mükelleflerin öncelikle 13/12/2011 tarih ve 28141 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1 sıra numaralı Elektronik Defter Genel Tebliğinin 3.1.1 bölümünde yer alan şartları sağlamaları gerekmektedir.

Elektronik defter uygulamasına sadece elektronik ortamda başvuru yapılabilmektedir. Kâğıt ortamında yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir. Elektronik defter uygulamasına sadece format ve standardı www.edefter.gov.tr İnternet adresinde yayımlanan defterlerin elektronik ortamda tutulabilmesi amacıyla başvuru yapılabilecektir. 

Başvuru Formunun Doldurulmasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Mükellef grupları itibariyle e-Defter başvuru formunda doldurulması zorunlu alanlar aşağıdaki şekilde olacaktır.

Tüzel Kişi Mükellefler

• Vergi Kimlik Numarası (VKN)

• Unvanı

• Uyumlu Yazılım

• Adresi

• Telefon Numarası

• Elektronik Posta Adresi

• Adı (“İrtibat Kurulacak Kişi”yeait kısmındaki)

• Soyadı (“İrtibat Kurulacak Kişi”yeait kısmındaki)

• Telefon Numarası (“İrtibat Kurulacak Kişi”yeait kısmındaki)

• Cep Telefonu (“İrtibat Kurulacak Kişi”yeait kısmındaki)

•Elektronik Posta Adresi (“İrtibat Kurulacak Kişi”yeait kısmındaki)

Kamu Kurumları ve Tüzel Kişiliği Olmayan Ortaklıklar

• VKN

• Unvanı

• Uyumlu Yazılım

• Adresi

• Telefon Numarası

• Elektronik Posta Adresi

• Adı (“İrtibat Kurulacak Kişi”yeait kısmındaki)

• Soyadı (“İrtibat Kurulacak Kişi”yeait kısmındaki)

• Telefon (“İrtibat Kurulacak Kişi”yeait kısmındaki)

• Cep Telefonu (“İrtibat Kurulacak Kişi”yeait kısmındaki)

• Elektronik Posta Adresi (“İrtibat Kurulacak Kişi”yeait kısmındaki)

Gerçek Kişiler

• T.C. Kimlik Numarası (TCKN)

• Adı • Soyadı • Uyumlu Yazılım

• Adresi • Telefon Numarası

• Elektronik Posta Adresi

• Adı (“İrtibat Kurulacak Kişi”yeait kısmındaki)

• Soyadı (“İrtibat Kurulacak Kişi”yeait kısmındaki)

• Telefon Numarası (“İrtibat Kurulacak Kişi”yeait kısmındaki)

• Cep Telefonu (“İrtibat Kurulacak Kişi”yeait kısmındaki)

• Elektronik Posta Adresi (“İrtibat Kurulacak Kişi”yeait kısmındaki)

Form doldurulup Kaydet butonuna basıldıktan sonra Java appleti çalışacaktır. Ardından tüzel kişiler, diğer kurum ve kuruluşlar ve tüzel kişiliği olmayan ortaklıklar mali mühürle, gerçek kişi olan mükellefler ise nitelikli elektronik imza veya mali mühürle başvuruya devam eder.

Mali Mühür veya NES (Nitelikli Elektronik Sertifika) ile Başvuruya Devam Edilirken Dikkat Edilecek Hususlar

Form doldurulup kaydedildikten sonra Şekil 1’deki Kart Giriş Ekranı gelecektir. Başvurunun bu aşamasında tüzel kişiler, diğer kurum ve kuruluşlar ile tüzel kişiliği olmayan ortaklıklar mali mühürle, gerçek kişiler de nitelikli elektronik imza veya mali mühürle başvuruya devam etmelidir. Öncelikle mali mühür kartının ya da nitelikli elektronik sertifika kartının bilgisayara doğru takıldığından emin olunmalıdır.

İlk kez mali mühür ya da nitelikli elektronik sertifika kullanacak olanların önce mali mührün ya da nitelikli elektronik sertifika sürücülerinin düzgün şekilde yüklendiğinden emin olmaları gerekmektedir. Sonrasında aynı ekrandan başvuruya devam edilir.

Kart Giriş ekranında Tanımla butonuna basılır ve Şekil 2’deki Kart Tanımlama ekranı gelir:

Kart Tanımlama ekranında Seç butonuna tıklanır ve açılan pencereden ilgili kartın PKCS11'i destekleyen kütüphanesi (dll dosyası) seçilmelidir:

• Akis kartlar için akisp11.dll

• GemSafe için gclib.dll

• Siemens için siecap11.dll

• StarCOS için aetpkss1.dll

• Aladdin için eTPKCS11.dll

Örneğin akisp11.dll genellikle C:\Windows\system32 dizininde bulunmaktadır.

Kart dosyası kütüphane dosyası alanına aktarıldıktan sonra kart tanımlama ekranında KartAdı alanına bir isim atanır: Akiskart/AKISKART/GemSafeKart/SiemensKart/AladdinKart vb.

Devamında Ekle butonuna tıklanarak işlem tamamlanır.

Kart tanımlama işlemleri bittikten sonra Şekil 3’teki gibi kart giriş ekranında tanımlı kartlardan ne isim verilmişse o kart seçilir (Bu örnekte akisp11.dll seçilmiş ve AKISKART adı atanmış) ve kart şifresi girilir:

 

Sonra Giriş butonuna tıklanır. Kart şifresi doğru biçimde girildiğinde Sertifika Bilgileri Şekil 4’teki gibi Kart Giriş Ekran’ına yüklenecektir:

Sertifika bilgileri yüklendikten sonra İmzala butonuna tıklanır ve böylelikle başvuru işlemi tamamlanmış olur. İşlem Başarılı onay mesajı ile başvuru işleminin başarılı bir şekilde tamamlandığı anlaşılır. Herhangi bir hata varsa onay mesajı yerine hata mesajı ve hataya ilişkin açıklama ile ilgili bilgilendirme yapılacaktır. İşlemin başarılı olması durumunda Gelir İdaresi Başkanlığınca başvuru formunda belirtilen e-posta hesabına elektronik defterin ne zamandan itibaren GIB sistemine yüklenmesi gerektiği bilgisi, başvuru evrağının pdf kopyası ve başvurunun evrak numarası bilgileri gönderilir.