ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

E-Defter Gönderilirken Karşılaşılabilecek Hatalar

E-Defter gönderiminde karşılaşabileceğiniz hatalarla ilgili alt başlaıkları inceleyebilirsiniz.

Borç/Alacak Toplamları Eşit Değildir

[Muhasebe Fiş Satır yada Toplam Tutarlarında Tutarsızlık Olması]

WSSecurityEngine: Invalid timestamp

[Bilgisayar Saatinin Yanlış Olması]

Fiş Satır Numarası Ardışık Olmalıdır

[Aynı Yevmiye Madde Numarasının 2 Farklı Muhasebe Fişinde Olması]

Illegal Character

[Geçersiz Karakter Sorunu]

Fiş Yevmiye Numarası Verilmemiştir

[Muhasebe Fişinin Silinmiş Ama Satırlarının Olması Durumu]

E-Defteri Kayıt Edilmiş Aya Ait Muhasebe Fiş Satırlarında Değişiklik Yapılması Defter Numaraları Tutarlı Değildir

[E-Defteri kayıt edilmiş aya ait muhasebe fiş satırlarında değişiklik yapılması]

Veritabanına Dosyalar Kayıt Edilemedi: The transaction log for databese is full ...