ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

E-Defter Firma Tanımları

Orkesta E-Defter programını açtığımızda ilk program bağlantı ekranı gelecektir. Bu alanda kullanılacak bağlantı seçilip "Bağlan" butonuna tıklanır.

Ardından Defter oluşturma ekranı gelecektir. Kullandığınız muhasebe programında çalıştığınız firmalar "E-Defter oluşturabilir" olarak işaretlenmediği için listeniz şu an boş görünmektedir.

Firma listesine ulaşmak için;
1- Ekranın sol üst köşesinde bulunan "Firma Değiştir" butonu yanında bulunan "ok" simgesine tıklanır.

2- Açılan listeden "Tüm Firma Listesini Göster" seçeneği seçilir.

3- Açılan listede kullandığınız muhasebe programında kayıtlı olan tüm firmalar varsa işyeri tanımları ile beraber listelenir.

4- E-Defter oluşturacak olan firma seçildikten sonra seçildikten sonra menüde bulunan "Ayarları Güncelle" butonuna tıklanır.

Yeni açılan pencerenin Ayarlar Sekmesinde;

Güncellemeleri Uygula: Firma (Kurum) bilgileri ve Mali Müşavir bilgilerini Orkestra E-defter üzerinden alınması veya Logo üzerinden alınması gibi seçenekler sunmaktadır.

  • Boş Alanlara: Orkestra E-defter üzerinde Kurum Bilgileri ve Mali Müşarvir bilgileri girilmektedir. Boş alanlara seçeneğinin seçilmesi durumda bilgi girilmemiş alanlar defter oluşturulurken Logo SYS'den  otomatik alınır.

NOT: Hem Logo üzerinde hem Orkestra E-defter üzerinde bilgilerin dolu olması durumunda Orkestra E-defter üzerine girilen bilgiler gelecektir.

  • Tüm Alanlara: Defter oluşturulurken sadece Orkestra E-defter üzerinde doldurulan Kurum ve Mali Müşavir bilgileri gelir.
  • Hiç Uygulama: Defter oluşturulurken Orkestra E-defter üzerinde girilen Kurum ve Mali Müşarvir Bilgileri gelmez. Logo üzerinde girilen bilgiler gelecektir.

E-Defter İşlemi:

  • Veri Tabanından Oku: Kullanılan muhsebe programı üzerinde işlem yapılan firmada E-Fatura Kullanıcısı olup olmadığına kontrol edilir. 
  • Defter Oluşturamaz: Bu seçeneğin seçilmesi durumunda işlem yapılan firma E-Defter oluşturamaz. Aktif firmalar listesinde bulunmaz.
  • E-Defter Oluşturur: E-Defter oluşturacak firmalar üzerinde bu seçeneğin kesinlikle seçili olması gerekmektedir. Defter Oluşturur seçili olan firmalar aktif Firmalarda listelenir.

Veri Gruplaması:

  • Firma Tabanlı: Firma bazında Defter oluşturması durumunda "Firma Tabanlı" seçeneği seçilmesi gerekmektedir. 
  • İşyeri Tabanlı: İş Yeri bazlı defter oluşturacak firmaların "İşyeri Tabanlı" seçeneğini seçmesi gerekmektedir. Firmaya bağlı işyerleri üzerinde de aynı işlemin yapılması gerekmektedir.

İlk Defter Tarihi: Oluşturulan ilk defter tarihi girilmelidir. İlk Defter Tarihi İlgili Dönem içerisinde olmalıdır.

Dönem Başlangıcı: E-Defter oluşturmaya hangi dönemde başlandıysa o ayın ilk günü olacak şekilde tarih girilmelidir.

Not: Hangi ay girildiyse o aydan itibaren defter oluşturulur. Geçmişe dönük oluşturulamaz.

Dönem Sonu: Dönem Sonu tarihi bu alana girilir.    İşyeri Filtresi Firmalara bağlı olarak farklı işyerleri olabilmektedir. Orkestra varsayılan olarak tüm işlerinin muhasebe fişleri üzerinden defterleri oluşturur. Orkestra üzerinde filtre yapılarak istenilen işyerlerine ait defterlerin oluşturulması sağlanabilir. Filtreleme yapmak için;

1- Ekranın sol üst köşesinde bulunan "Firma Değiştir" butonu yanında bulunan "ok" simgesine tıklanır.

2- Açılan listeden "Tüm Firma Listesini Göster" seçeneği seçilir.

3- Açılan listede kullandığınız muhasebe programında kayıtlı olan tüm firmalar varsa işyeri tanımları ile beraber listelenir.

4- Filtreleme yapılcak firma açılır.

5- Gelen ekranda sağ tarafta "İşyeri Filtresi" gelecektir.

  • İşyeri filtresi altında bulunan alan üzerinden Defteri oluşturulması istenen işyeri veya işyerleri seçilir. Bu işlemin ardından Defterler oluşturulurken İşyeri filtresi alanında seçilen işyerlerine ait fişlerin defterleri oluşturulur.

Aranacak Metin: Bu alan üzerinden filtrelenmesi istenilen işyerleri bu alana yazılarak kolayca filtrelenip işaretlenebilir.

Kurum Bilgileri

Mali Müşavir Bilgileri

Bağlantı Bilgileri

Muhasebe Programı Seçenekleri