ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Kolonlarda Sıralama Nasıl Yapılır?Kolonlarda Sıralama Nasıl Yapılır?

Tablo Özellikleri (Kolonlarda Sıralama İşleminin Kullanıcı İsteğine Bağlı Olması)

Binlerce kayıtın olduğu listeleme ekranlarında işlem yaparken kullanıcılar bazen yanlışlıkla fare ile kolonlarda artan yada azalan sıralama yapabilmektedirler.  Bu esnada ve sıralama işlemini eski haline çeviriken kullanıcılar bir kaç saniye bekleyebilirler.

Kullanıcılar listeleme ekranlarıında sıralama yapmaya ihtiyaç duymadıkları zaman bu fonksiyonu kapatabilirler. Örneğin aşağıdaki listeleme ekranında firmalar "Kod"larına göre A'dan Z'ye sıralanmıştır.

NOT: Kayıt listesinde bulunan herhangi bir kolonun üzerine tıklayarak o alanda artan yada azalan sırlama yapılabilir.

 

 

 

 

 

 

Kullanıcının küçük bir dokunuşuyla sıralama tersine çevrilmiştir. Sıralamayı eski haline çevirmek için ilgili kolona tekrar tıklanmalıdır.

Eğer kullanıcı bu işlemi yanlışlıkla sık sık yapıyorsa sıralama yapma işlemini kendisi küçük bir yetkilendirme ile sonlandırabilir.

Kullanıcıların Sıralama Özelliğinin Kapatılması İçin;

Hangi listeleme ekranında( firmalar, ilgili kişiler, gelen giden evrak, gönderiler v.b.) sıralama engellenmek isteniyorsa o nesnede kolonlara sağ tıklanır.

Açılan seçeneklerden "Uyarla" komutu seçilir.

Açılan "Kayıt listesi Uyarla" ekranından "Seçenekler" sekmesine geçiş yapılır.  Ekranın altında bulunan "Tablo Özellikleri" bölümünde gerekli düzenlemer yapılır.

Başlığa tıklayarak Sıralama Yapabilsin ve Başlık Sürükle/Bırak İşlemi Yapabilsin seçenekleri her kullanıcıda otomatik olarak işaretlidir.

 

 

 

Başlığa tıklayarak Sıralama Yapabilsin İşaretlenmezse: Kullanıcılar bu ekranda hangi kolona tıklarlarsa tıklasınlar hiçbir şekilde sıralama ( A-Z, Z-A) yapamazlar.Başlık Sürükle/Bırak İşlemi Yapabilsin İşaretlenmezse: Kullanıcılar listeleme ekranlarında kolonlar üzerinde yer değişikliği (Sürükle/bırak) yapamazlar. Örneğin yukarıdaki örnek listeleme ekranında kolonlar İlgili tipi, kod, ünvan, adres, telefon olarak sıralanmış.

Kullanıcılardan birisi Firmanın telefonu, ilgili tipinden daha önemli olduğunu düşünebilir, ancak “Başlık sürükle/bırak işlemi yapabilsin” seçeneği işaretli olmadığı için bu değişikliği yapamayacaktır.

Örneğin kullanıcı belirli sebeplerden dolayı kolonlarda sık sık “Sıralama” veya kolonların yerlerini “Sürükle/Bırak” ile değiştiriyor olabilir. Bu işlemleri engellemek için ilgili seçeneğin yanındaki kutucuk kaldırılmalıdır.