ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Revizyon Yetkilendirmesi Nasıl Yapılır?

Revizyon takibi yetkilendirmesi yapmak için ;

1- Yetki verilecek kullanıcı grubuna ait yetki paketi seçilir.

2- Yetki paketi ekranından hangi nesneye (ilgili kişiler / firmalar/ doktorlar) revizyon yetkisi verilecek ise ilgili nesne çift tıklanarak açılır.

3- Nesne kartında "Revizyonlar" sekmesine geçiş yapılır.

Kayıt Revizyonu Oluşturma

Kayıt Güncelleme Durumunda Revizyon Oluştur: Yetki verilen nesnede bulunan kayıtlar her güncellendiğinde yeni bir revizyon kaydı oluşturulur.

Kayıt Silme Durumunda Revizyon Oluştur: Yetki verilen nesnede bulunan kayıtlar silindiğinde yeni bir revizyon kaydı oluşturulur. Silinen kayıtlar, sisteme yeniden kayıt edilebilir.

Revizyon Listeleme

Kayıt Güncelleme Revizyonlarını Listeleyebilir: Kullanıcıların kendi oluşturdukları revizyon kayıtlarını listeleyebilme yetkisidir. Kullanıcılara revizyon oluşturma yetkisi verilebilir ama listeleme yetkisi verilmeyebilir.

Kayıt Silme Revizyonlarını Listeleyebilir: Kullanıcılara "Silme Durumunda Revizyon Oluştur" yetkisi verilmişse ve kullanıcı işlem yaptığı nesneye ait bazı kayıtları silmişse, kayıt sildiğine dair revizyon kaydı oluşturulur. Oluşturulan silme revizyonu kaydını listeleyebilme yetkisidir.

Başkasının Oluşturduğu Revizyonlarını Listeleyebilir: Çalışanlar bu yetki ile beraber diğer kullanıcıların kayıtlar üzerinde oluşturduğu revizyon kayıtlarını da listeleyebilirler.Eğer bu yetki verilmezse kullanıcılar sadece kendi oluşturdukları revizyon kayıtlarını listeleyebilir.

Revizyon İnceleme

Kendi Oluşturduğu Revizyonları İnceleyebilir yetkisi verildiğinde, kullanıcılar kayıtlar üzerinde yaptıkları değişiklikleri inceleyebilir. Kullanıcılara "Kayıt Güncelleme Revizyonlarını Listeleyebilir" yetkisi verildiğinde sadece revizyonları listeleyebilir ama kayıtları açıp inceleyemez.

Başkalarının Oluşturduğu Revizyonları İnceleyebilir yetkisi verildiğinde kullanıcılar,  diğer kullanıcıların kayıtlar üzerinde yaptığı değişikleri,revizyon kayıtlarını açıp inceleyebilir.

Revizyon Silme

Kendi Oluşturduğu Revizyonları Silebilir yetkisi verildiğinde kullanıcılar kendi yaptıkları güncelleme yada silme sonucu oluşturulan revizyon kayıtlarını silebilir.

Başkasının Oluşturduğu Revizyonları Silebilir yetkisi verildiğinde kullanıcılar, diğer kullanıcıların güncelleme yada silme sonucu oluşturdukları revizyon kayıtlarını silebilir.