ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Gelişmiş Mesaj Kopyalama

Orkestra'da kayıtlı bir kullanıcıya ait Tüm e-postaları yada belirli bir dizindeki e-postaların kopyasını (Gelen Kutusu, Gelen kutusu altına oluşturulmuş herhangi bir dizin, Silinmiş Öğeler, Gönderilmiş Öğeler v.b.) başka bir kullanıcının e-postasında bir klasörüne aktarılmaktadır.

E-postaların Başka Bir Kullanıcıya Aktarmak İçin;

1- E-posta perspektifine geçiş yapınız.

2- Sol menüde bulunan "Tanımlar ve Ayarlar" kök dizinine tıklayınız.

3- Açılan menüde "Mesaj Dizini Kopyala" alanını açınız.

4- Gelen ekranda "Kullanıcı" alanına e-posta mesajlarının kopyalanacağı KAYNAK kullanıcıyı seçiniz.

5- Seçilen kullanıcının tüm e-posta dizinleri listelenecektir. Kopyalanacak dizin/dizinler seçildikten sonra ileri butonuna tıklayınız.

6-Diğer ekranda ise Mesajların kopyalanacağı HEDEF Kullanıcıyı, klasörü ve dizin oluşturma seçeneğinizi belirleyiniz.

Bir önceki ekranda seçtiğiniz klasör/klasörlerin Hedef Kullanıcıda belirlediğiniz klasöre nasıl kopyalanması gerektiğini de "Dizin Oluşturma" alanından belirleyebilirsiniz. 

Tüm Dizinleri Oluştur

Mesajları kopyalanacak kullanıcı seçildikten sonra, hedef kullanıcı seçilir. "Son" Butonuna tıklamadan önce "Dizin Oluşturma" alanından seçim yapılmalıdır.

Tüm Dizinleri oluştur seçildiğinde; kaynak kullanıcıdan seçilen dosyaların ağaç yapısı bozulmadan olduğu gibi, hedef kullanıcının seçilen klasörüne aktarılır.

Yukarıdaki örnek ekran görüntüsünde; kaynak kullanıcıdan "Gelen kutusu / Firmalar ve bu klasör altında bulunan 3 klasör seçilmiştir."

Aşağıdaki örnek ekran görüntüsünde ise hedef kullanıcıya kopyalanan klasörler listelenmektedir. Gelen Kutusuna, klasörler aynı ağaç yapısıyla kopyalanmıştır.

Kullanıcı Tanımlı Dizinleri Oluştur

Kaynak kullanıcıdan kopyalanan mesajlar, hedef kullanıcının klasörlerine kopyalanırken; Varsayılan klasörler ( Gelen Kutusu, Gönderilmiş Öğeler, Önemsiz Posta, Silinmiş Öğeler, Taslaklar) kopyalanmaz.

Sadece kullanıcının oluşturduğu klasörler kopyalanır.

Aşağıdaki örnek ekran görüntüsünde olduğu gibi; Gelen Kutusu dışında kullanıcının kendi oluşturduğu klasörler, belirlenen klasöre aynı ağaç yapısıyla kopyalanmıştır.
 

Sadece Son Dizini Oluştur

Kaynak kullanıcıda seçilen klasörler, hedef kullanıcının klasörlerine ağaç yapısı dikkate alınmadan kopyalanır.

Aşağıdaki örnek ekran görüntüsünde, kopyalanan klasörler listelenmiştir. her klasör ağaç yapısı dikkate alınmadan ayrı ayrı kopyalanmıştır.
 

Dizin Yolu Oluşturma

Kaynak kullanıcıdan kopyalanması için seçilen klasörler, hedef kullanıcıda seçilen klasöre klasörler dikkate alınmadan kopyalanır.

 

Aşağıdaki örnek erkan görüntüsünde, kaynak kullanıcıda seçilen klasörlerdeki tüm mesajlar, hedef kullanıcıda belirlenen klasöre topluca kopyalanır. Dizin ve dizinlerin ağaç yapısı dikkate alınmadan mesajlar toplu olarak bir klasöre kopyalanır.