ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

KDV Matrahının Gösterilmesi


KDV Matrahının faturada görülmesi için değişiklik ya da ekleme .xslt üzerinde yapılmalıdır.

.xslt üzerinde yukarıdaki şekilde görüldüğü gibi tutar alanının altındaki "</xsl:if>" altında eğer özel matrah alanı yoksa altına aşağıdaki kod eklenir.

<xsl:choose>
<xsl:when test="//n1:Invoice/cbc:InvoiceTypeCode='OZELMATRAH'">

</xsl:when>
<xsl:otherwise>
<xsl:for-each select="//n1:Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal">
<xsl:choose>
<xsl:when test="./cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:TaxTypeCode='0015'">
<tr class="alt_toplam_tr" >
<td class="alt_toplam_cap">Hesaplanan <xsl:value-of select="./cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:Name"/><xsl:text>&#160;&#160;(</xsl:text><xsl:call-template name="para" ><xsl:with-param name="p" select="./cbc:TaxableAmount" /></xsl:call-template><xsl:text>&#160;&#160;%</xsl:text><xsl:value-of select="cbc:Percent"/><xsl:text>) </xsl:text></td>
<td class="alt_toplam_val"><xsl:call-template name="para" ><xsl:with-param name="p" select="./cbc:TaxAmount" /></xsl:call-template></td>
</tr>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>
<tr class="alt_toplam_tr" >
<td class="alt_toplam_cap"><xsl:value-of select="./cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:Name"/><xsl:text>&#160;%&#160;</xsl:text><xsl:value-of select="cbc:Percent"/></td>
<td class="alt_toplam_val"><xsl:call-template name="para" ><xsl:with-param name="p" select="./cbc:TaxAmount" /></xsl:call-template></td>
</tr>
</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</xsl:for-each>
</xsl:otherwise>
</xsl:choose>

Eğer Özel Matrah alanı varsa o alanla değiştirilir eklenir. 

*Kdv Matrah tutarı alt toplamlarda sola yaslı olarak yazması isteniyorsa;

xslt üzerinde yukarıdaki şekilde görüldüğü gibi tutar alanının altındaki "</xsl:if>" altında eğer özel matrah alanı yoksa altına aşağıdaki kod eklenir.

<xsl:choose>
<xsl:when test="//n1:Invoice/cbc:InvoiceTypeCode='OZELMATRAH'">

</xsl:when>
<xsl:otherwise>
<xsl:for-each select="//n1:Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal">
<xsl:choose>
<xsl:when test="./cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:TaxTypeCode='0015'">
<tr class="alt_toplam_tr" >
<td class="alt_toplam_cap">Kdv Matrahı <xsl:value-of select="./cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:Name"/><xsl:text>&#160;&#160;(</xsl:text><xsl:text>%</xsl:text><xsl:value-of select="cbc:Percent"/><xsl:text>) </xsl:text></td>
<td class="alt_toplam_val"><xsl:call-template name="para" ><xsl:with-param name="p" select="./cbc:TaxableAmount" /></xsl:call-template></td>
</tr>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>
<tr class="alt_toplam_tr" >
<td class="alt_toplam_cap"><xsl:value-of select="./cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:Name"/><xsl:text>&#160;%&#160;</xsl:text><xsl:value-of select="cbc:Percent"/></td>
<td class="alt_toplam_val"><xsl:call-template name="para" ><xsl:with-param name="p" select="./cbc:TaxAmount" /></xsl:call-template></td>
</tr>
</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</xsl:for-each>
</xsl:otherwise>
</xsl:choose>