ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

İndirim / İskonto Oranlarının Yuvarlanmadan Gösterme


İndirim oranlarının iki haneye yuvarlanmadan ham hali ile göstermek istersek;

1- Fatura tasarıma ait xslt içerisinde bilirtilen tanımlamayı bulunuz.

İndirim Oranı ; 14,90 indirim oranını 15 yuvarlar. 

İndirim Oranı Tam Sayı Gösterilmesi İçin
İndirim Oranı Tam Sayı Gösterilmesi İçin

2- Ham sayı gösterimi için "#" yerine "###.##0,00" yazınız.

İndirim Oranı; 14,90 yuvarlamadan ham halini verir.(iskontonun küsüratını gösterir.)

İndirim Oranı Ham Sayı Halinde Gösterilmesi İçin
İndirim Oranı Ham Sayı Halinde Gösterilmesi İçin