ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Satır Aralıklarının Açılması


Faturada satır aralarının açılmasını istiyorsanız aşağıdaki işlemleri yapınız;

1- " Özel Tasarım Editörü " ekranında "CSS Güncelleme" ekranına geçiş yapılır.

2.  Css kodalarında bulunan "tr.satir_tr" css kodu içerisine "line-height:1.4" eklenmelidir. 

3. "line-height:1.4" kodunu istediğin satır aralığına göre ayaralabilirsiniz. Örneğin;  line-height:1.5, line-height:1.6, line-height:1.7, line-height:2... gibi tanımlanabilir.