ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

{{EK_BILGI,ID,ilgili,DOCTYPE}}


e-fatura tasarımında standart bilgilerin dışında bir bilgiyi tasarımda göstermek isterseniz  { { EK_BILGI,ID,ilgili,DOCTYPE } }  fonksiyonunu kullanabilirsiniz.

e-fatura tasarım aracında Şablonlardan { { EK_BILGI,ID,ilgili,DOCTYPE } } seçilmelidir.

[0] => ek_bilgi
    [1] => ID
    [2] => ilgili
    [3] => DOCTYPE

"ilgili" yazan yere istediğiniz farklı bir isim de verebilirsiniz.

sonrasında Orkestra'da betik (Fiş) alanında aşağıdaki gibi bir kullanım sağlayabilirsiniz.

Örnek 1
String satisPersonelAdi = "Sipariş Sorumlusu:" + $F{salesman.fullName};
if($F{salesman.reference}>0){
    ubl.addDocumentReference("ilgili",satisPersonelAdi,$F{voucherTime},satisPersonelAdi);
}

Örnek 2

ubl.addDocumentReference("sube","sube",$F{voucherTime},isyeriAdi);

Örnek 3

if($F{shipmentAddress.reference}>0){
    String adres = $F{shipmentAddress}.address.toString();
    ubl.addDocumentReference("sevk_adresi","sevk_adresi",$F{voucherTime},adres);
}

 

Tasarımda ise bu alan aşağıdaki gibi görünmektedir.

<xsl:for-each select="//n1:Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:ID[../cbc:DocumentType='sevk_adresi']">
   <tr>
      <td colspan="7"><div style="margin-bottom:5px;padding:5px;" ><div style="font-weight:bold;font-size:14px;color:#ff0000;" >DİKKAT SEVKLİDİR!!! / SEVK ADRESİ</div><div style="font-weight:bold;margin-top:10px;font-size:14px;" ><xsl:value-of  select="../cbc:DocumentDescription"/></div></div></td>
    </tr>
</xsl:for-each>