ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Dövizli faturalarda, TL TUTARLAR kısmında İskontolu/İndirimli Tutarının ve İskonto Tutarının gözükmesi için


Tutarın Eklenmesi

İskonto Tutarının Eklenmesi

Ancak bu şekilde eklendiğinde iskonto uygulanmamışsa o satır boş olarak gelecektir.

Satırın iskonto uygulanmadığında gelmemesi için görseldeki alanlarında eklenmesi gerekmektedir.

Dövizli ve Tevkifatlı olan faturanın tevkifat tutarının TL olarakda gözükmesi için aşağıdaki kod eklenmelidir.

 

 <xsl:for-each select="//n1:Invoice/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal">
<tr class="alt_toplam_tr" ><td class="alt_toplam_cap">Tevkifat &#160;%&#160;<xsl:value-of select="cbc:Percent"/></td>
<td class="alt_toplam_val"><xsl:call-template name="para" ><xsl:with-param name="p" select="./cbc:TaxAmount * //n1:Invoice/cac:PricingExchangeRate/cbc:CalculationRate" /><xsl:with-param name="d" select="'TRY'" /></xsl:call-template></td>
</tr>
</xsl:for-each>