ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Fatura Tasarımında Birim Fiyat Ve Tutarların Kaldırılması


Fatura tasarımında tablo kolonlarının adı olup tutarlarının görünmesini istemeyebilirsiniz. Söz etmiş olduğum durum aşağıdaki görselde yer almaktadır.  

Yukarıdaki görselde de görmüş olduğunuz gibi kolon adları bulunuyor ama tutarlar yer almıyor. Xslt içerisinde kaldırılması gereken alanlar vardır. Tutarların kaldırılması için;

1- Xslte içerisinde tutarların yazdırılması için <xsl:call-template name="para" > </xsl:call-template> etiketleri arasındaki kodlar ile tutarlar fatura tasarımına yazdırılmaktadır.

 2- "<xsl:call-template name="para" ><xsl:with-param name="p" select="./cac:Shipment/cac:GoodsItem/cac:InvoiceLine/cac:Price/cbc:PriceAmount" /><xsl:with-param name="format" select="'###.##0,00######'" /></xsl:call-template>" ilgili satırları siliniz.

 

Etiketleri neye göre silmelisiniz? 

select="./cac:Shipment/cac:GoodsItem/cac:InvoiceLine/cac:Price/cbc:PriceAmount"  sorgu içeresinde yer alan tablo adına göre silinmelidir. 

Price Amount: Fiyat Tutarı 

Line Extension Amount : Tutar 

hangi alanın tasarımda yer almasını istemiyorsanız alan isimine göre silmek istediğiniz alanın etiketlerini xslt içerisinde silemelisiniz. Yukarıdaki örnekte sadece Fiyat Tutarı yani cbc:PriceAmount etiketleri silinmiştir.