ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Miktar alanının virgülden sonraki hane sayısının arttırılması


xslt dosyası içerisinde aşağıdaki kodu aratınız.

InvoicedQuantity,'###.##0,00 bu alanda virgülden sonra kaç tane "0" Eklenirse miktar alanındaki virgülden sonraki hane sayısı artar.

###.##0,00  > 20,12 Kg Şeklinde gösterilir

###.##0,000 > 20,123 Kg Şeklinde gösterilir

###.##0,0000> 20,1234 Kg Şeklinde gösterilir