ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Faturadaki Birim Fiyat Hanesinin Düzenlenmesi


     Eğer faturadaki birim fiyat hanesinin sabit bir hane sayısına ayarlamak istiyorsak;

1. Faturanın xslt formatını indirelim.

2. İndirdikten sonra Notepad++ ile ya da Not Defteri ile dosyamızı açalım.

3. Açılan dosyada resimde gösterilmiş olan alanı bularak "###.##0,00######" şeklinde yazılan birim fiyat hanesidir.

<xsl:with-param name="format" select="'###.##0,00######'"/>

 

4. Her bir "#"  işareti bir haneye denk geldiği için kaç hane olmasını istiyorsanız ona göre diye işareti bırakabilirsiniz.

5. Eğer 2 hane olmasını istiyorsanız "###.##0,00" olacak şekilde düzeltebiliriz.