ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

E-İrsaliyede TCKN gizlemek için.satir_td{ padding:4px; } bunun altına aşağıdaki satır eklenir;


div.myrow:after{ content: ""; display: table; clear: both; }


--------------
.f_key_val{ text-align:left; }
div.f_key_val .pair_key{ width:120px !important; display:inline-table; }
.indirim_orani,.indirim_tutari{ display:inline-table; width:40%;}bunun altına aşağıdaki satır eklenir;

.tablo_aciklama:after{ content: ""; clear: both; } SADECE BU SATIR EKLENECEK !!!!

</style>
</head>
<body><xsl:if test="//n1:DespatchAdvice/cac:DespatchSupplierParty/cac:Party/cac:PartyIdentification/cbc:ID[@schemeID='VKN'] !='1950262031'" ><div style="padding:16px;background:#660000;color:#ffffff;font-size:1.5em;">BU FATURA TASARIMI 1950262031 vergi nolu firma için oluşturulmuştur. Lütfen başka bir VKN için kullanmayınız.</div></xsl:if>
<div class="sayfa">


--------------

<xsl:for-each select="cbc:NationalityID"> bunun altına aşağıdaki satır eklenir;

<xsl:value-of select="concat('********', substring(., 9))"/> BU SATIR EKLENECEK !!!!

<xsl:apply-templates/> BU DA KALDIRILICAK