ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Tuş Bağlantıları

Tercihler / Tuş Bağlantıları


 

Tuş Bağlantıları: Tuş bağlantıları ile atanan tuşlar sayesinde klavyeden istenilen işlemleri kısayoldan ulaşmanızı sağlar. Bu tuş atamaları ile işlemlerini kısayoldan ulaşabilir, oluşturabilir, yönlendirebilirsiniz. 

Tuş Bağlantıları

 

Görüntüle: Görüntüleme pencerisinde atanan bütün tuş atamalarını görebilirsiniz. 

Tuş Bağlantıları / Görüntüle

 Kategori: Hangi kategoride tuş dizisinin çalışacağı yer alır.

 Komut: Tuş dizesinin çalıştığı durumda gerçekleşecek olan işlem komut ekranında yer alır.

 Tuş Dizisi: Oluşturulmuş olan komut hangi Tuş Dizesi ile çalışacağını gösterir.

 Koşul: Hangi koşullarda tuş dizesinin çalışacağını belirtir. 

Düzenle: Düzenle butonu ile seçilen satırın "Değiştir" özellikler pencerisinde açılacaktır. Açılan pencerede düzenleme, ekleme ve kaldırma işlemleri yapabilirsiniz.

Dışa Aktar: Dışarı aktar butonu ile tuş kombinasyonları dışarı aktarma işlemi yapar. 

 

Değiştir: Değiştir sekmesinde Tuş atamaları oluşturabilir daha önce oluşturulmuş olan tuş atamasını değiştirebilir, kaldırabilirsiniz. 

Tuş Bağlantıları / Değiştir

Şema: Yapacağımız tuş ataması olacağını belirtiyoruz. Orkestra içerisindeki tuş ataması için "Orkestra Tuş Kısayolları" seçilmelidir. 

Komut: Tuş dizesinin hangi komutları yerine getireceğini belirliyoruz

Tuş Bağlantıları / Komut Oluşturma

Tuş Dizisi: Oluşturmuş olduğunuz komutun hangi tuş dizeleri ile çalışacağını belitiyoruz.

Tuş Bağlantıları / Tuş Dizesi Oluşturma

Koşul: Oluşturmuş olduğunuz tuş dizesinin hangi koşularda çalışacağını belirtiyoruz. İlgili koşulu belirttikten sonra "Ekle" butonu ile ekleme yapabiliriz. 

Tuş Bağlantıları / Tuş Dizesi Ekleme