ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Satınalma E-Faturaları

Satınalma e-Faturalarının listelendiği ekrandır. GİB Gelen faturalar alanı üzerinden faturalar logo' ya aktarıldığında ilgili fatura bu alanda otomatik olarak oluşturulur. E-Fatura durumu Kabul Edildi, Reddedildi vb. olarak değiştirilse bile ilgili fatura "Başlangıç Durumuna" yani "GİB'e Gönderilecek" olarak değiştirilir.

NOT: Logo da kesilen iade faturaları, Orkestra üzerinde Satınalma Faturaları içerisinde listelenir.

İşlemler, e-Fatura durumu baz alınarak devam ettirilir.

E-Faturalar Başlangıç Durumuna Nasıl Çevrilir?

Durumu Kabul Edildi, Reddedildi vb. olan faturaların durumunu "GİB'e Gönderilecek" olarak depiştirmek için;

1- Satın Alma e-Faturaları kayıt listesinden işlem yapmak istediğiniz fatura/faturları listeden seçiniz.

2- Faturlar seçiliyken menüde bulunan "Başlangıç Durumuna Döndür" butonuna tıklayınız.

3- Yeni açılan pencerede seçtiğiniz fatura/faturlar listelenir. "Tamam" butonuna tıklamanız durumunda listedeki tüm faturaların durumu "GİB'e Gönderilecek" olarak değiştirilecektir.

Ticari Faturaların Kabul, Red, İade Edilmesi

Ticari Fatura da ise tarafların anlaşmasıyla, yani faturaya itiraz edilebileceğini peşinen kabul ederek bu senaryo kullanılabilirler. Ticari Fatura Senaryosunda ticari hayatta sıkça kullanılan faturaya itiraz olayının sistem içerisinden yapılabilmesi ve oluşabilecek bir anlaşmazlık durumunda ispat aracı olarak taraflarca kullanılabilmesi amacıyla böyle bir geliştirme yapılmıştır.

İtiraz mesajları da e-fatura gibi GİB üzerinden aktarılmakta ve ispatlayıcı izler uygulama içinde tutulmaktadır. 8 Gün içerisinde kabul veya reddetmeniz gerekir. Yanıt vermediğinizde kabul edilmiş sayılır.

Mali mühürle onaylanmış yüklenmiş fatura iptal edilemez. Düzeltme değil iade işlemi gerçekleşir. Malın iade nedenlerini de yazdığı “İADE” uygulama yanıtını iade faturası ile birlikte düzenleyerek satıcıya gönderir. Satıcı iade faturası ile birlikte uygulama yanıtını da yasal saklama müddetince muhafaza eder.

Gelen Ticari Faturları  Kabul etmek, Reddetmek yada İade etmek için yapmanız gerekenler;

1- GİB Gelen Faturalar, kayıt listesi açılır. (Faturalar üzerindeki red, kabul, iade işlemleri bu ekrandan yapılmaktadır)

2- Listeden işlem yapılacak fatura çift tıklanarak açılır. Açılan fatura ekranında "Durum Değiştir" butonuna tıklanır.

3- Yeni açılan "Durum Seçimi" ekranında faturanın durumu belirlenir ve  "İleri" butonuna tıklanarak işlem sonlandırılır.

NOT: Durum değiştir butonu sadece "Ticari Fatura" kartlarında bulunmaktadır. Temel Faturaya İtiraz etme durumu yoktur.

Satınalma E-Fatura Detayları

Logo'da oluşturulan satınalma faturalarından herhangi biri açıldığında, kart üzerinde faturaya ait bir çok bilgiye ulaşılabilmektedir.

Kartın üst kısmına faturaya ait genel bilgiler bulunmaktadır. (Fatura Numarası, Cari Hesap, Belge Numarası, Net Tutar, KDV  vb.)

Fatura satırları sekmesinde; ilgili faturaya ait satır bazında bilgiler listelenmektedir.

Detaylar sekmesinde ise, faturanın tutarına ait daha detaylı bilgiler bulunmaktadır. (Yerel Para Birimi, İndirimler, Masraflar, Brüt Tutar vb.)

Logo Tanımları