ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Logo içerisinde kayıt edilen "Ek Vergiler", Orkestra "Logo Tanımları" ek vergiler alnında listelenmektedir. Kayıt edilmiş vergilerin kodu, açıklaması, Evrensel Kodu ve KDV Matrahını Etkiler alanları "Orkestra" içerisinden de değiştirilebilmektedir.

Ek Vergi Kodu : Ek vergi kayıt kodudur. Kod alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.

Ek Vergi Açıklaması :
Tanımlanan verginin adı ya da açıklayıcı bilgisidir.

Evrensel Kod: Uygulanacak ek verginin, e-Faturada geçerli karşılığıdır. Ek vergilerin evrensel kodu mutlaka eklenmelidir.

KDV Matrahını Etkiler: : Ek verginin KDV matrahını etkilemesi durumunda bu seçenek işaretlenir. Bu durumda KDV tutarı, Malzeme/Hizmet Tutarı + Ek Vergi tutarı toplamı üzerinden hesaplanır. Bu seçenek işaretlenmezse KDV tutarı yalnızca malzeme/hizmet tutarı üzerinden hesaplanır.


UYGULAMA

Ek vergiye dahil olan bir malzeme, fatura satırlarına eklendiğinde oluşturulan e-Faturada ek vergiler aşağıdaki gibi gösterilmektedir.

NOT: Size gelen faturanın içerisinde bulunan ek vergili ürün, sizin tarafınızda da ek vergisi ile kayıt edilmiş olmalıdır. Yoksa Faturanızı "Logo'ya Aktarırken" Ek Vergi Tutarı Kadar Fark Hatası alırsınız.

Logo'da Malzemeye Ek Vergi Nasıl Eklenir?

Kullandığınız LOGO Ürününde, Malzemeler listesinden "Ek Vergiye" dahil olan ürününün kartını açınız. Kart üzerinde bulunan "Ek Vergi Kodu" alanından ürüne ait ek vergi kodunu seçiniz ve kayıt işlemini tamamlayınız.

Logo Tanımları