ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Cari XML Uyarlama

Cari XML Uyarlama ile Faturaya eklenen Ürünlerin, Hizmetlerin yada Masrafların sadece kod, sadece açıklama yada kod + açıklamasının görünmesini kullanıcı tercihine bırakılmıştır.

Bu uyarlama bir kez kayıt edildiğinde, üzerinde işlem yapılan Cari'ye her fatura gönderildiğinde bu özellikler uygulanacaktır.

(Hizmet Açıklaması) Varsayılan : Varsayılan seçenekte hizmetin kod bilgisi gösterilmektedir.

(Hizmet Açıklaması) Açıklama Yoksa Kod : Fatura satırlarında seçilen hizmetin eğer açıklaması yoksa kod bilgisinin gösterilmesidir.

(Hizmet Açıklaması) Kod + Açıklama : Fatura satırlarında seçilen hizmetin hem kod hemde açıklama bilgisinin gösterilmesidir.

(Hizmet Açıklaması) Kod : Fatura satırlarında seçilen hizmetin sadece kod bilgisinin gösterilmesidir.

Uyarlama Şablonu

Logo Tanımları "Firmalar" kartında bulunan "e-Fatura Uyarlamaları" burada Carilere seçilebilir.

Carilere uyarlama şablonu seçilmesi halinde, ilgili cariye her fatura gönderildiğinde burada seçilen şablona uygun faturalar hazırlanacak ve gönderilecektir.

Uyarlamalar Hakkında detaylı bilgi için; Firmalar / E-Fatura Uyarlamaları linklerini ziyaret ediniz.

Örnekleme

Aşağıdaki örnek uygulamada "Açıklama yoksa kod" seçeneği  işaretlenerek işlemler yapılmıştır.

Fatura satırına seçilen "Teknik Destek" hizmetinin açıklaması "Yerinde Teknik Destek" olarak belirlenmiştir.

Diğer eklenen "Telefonda Destek" hizmetinin ise açıklaması bulunmamaktadır.

Fatura Logo'da hazırlandıktan sonra "Orkestra" içerisinde UBL oluşturulduğunda XML dosyası incelenbilir. Oluşturulan XML dosyasının hizmet satırlarında, ilk satırda hizmetin açıklaması,  ikinci satırda ise kodu alınmıştır.

Açıklama Birleştirme

Faturalar üzerinde yazılan toplam tutar metni, Döviz Kur bilgileri, yazılan genel açıklamalar vb. bilgiler fatuların alt kısmında not olarak görüntülenmektedir. Fatura üzerindeki bu not alanlarını Birleştirmeden ayrı ayrı veya Tek Açıklama şeklinde girilmesi kullanıcı tercihine bırakılmıştır.

Detaylı bilgi için buradaki dökümanı inceleyebilirsiniz.

Logo Tanımları