ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Ödeme Planları

Çek/senet işlemleri dışında vadeli yapılan işlemlerin tümüne ödeme planıbağlanır. Ödemeler bu plana uygun olarak, program tarafından otomatik olarak oluşturulacak ödeme listeleri ile takip edilir.

Geciken ya da erken yapılan ödemelerde geçerli olacak vade farkı yüzdesi ile ödemelerin en geç hangi tarihlerde yapılacağıdaödeme planlarında belirtilir.

Plan tanımında erken ve geç ödemeler için geçerli olacak faiz oranları yanında, ödeme ve tahsilatların ne şekilde hesaplanacağı ve hangi koşullar için geçerli olacağıda kart üzerinde ilgili alanlarda kaydedilir.

Cari hesaplar ve malzeme kartları ile cari hesaplara ait işlemler ödeme planlarına bağlanarak ödeme vetahsilatlar sağlıklı bir biçimde izlenir. Borç takip işlemlerinde, program tarafından otomatik olarak oluşturulan ödeme listeleri dikkate alınır.

Logo'da oluşturulan "Ödeme Planları" Orkestra içerisinde de gösterilmektedir. Oluşturulan ödeme planının kendisine ve satırlarıına "Evrensel Kod" girilerek kart üzerinde güncellemeler yapılabilmektedir.

Ödeme planlarının satır detaylarını açtığınızda, kullanılan formüle, uygulanan koşula ve diğer bilgilere kolayca ulaşabilirsiniz.

NOT: Logo'da oluşturduğunuz ödeme planının uygulanabilmesi için satırlara "Evrensel Kod" eklenmesi gerekmektedir.

Logo Tanımları