ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Logo'da oluşturulan Cari Hesap bilgileri, Orkestra'da da aynı şekilde gösterilmektedir. Logo'da yapılan herhangi bir değişiklik eş zamanlı olarak Orkestra'da da güncellenmektedir.

Detaylar

Kayıt listesinden herhangi bir kayıt açıldığında, ilgili cariye ait detaylar görüntülenebilmektedir. Cari'nin genel İletişim bilgileri detaylar sekmesinde gösterilmektedir.

Cari XML Uyarlama

Cari XML Uyarlama ile Faturaya eklenen Ürünlerin, Hizmetlerin yada Masrafların sadece kod, sadece açıklama yada kod + açıklamasının görünmesi kullanıcı tercihine bırakılmıştır.

Uyarlama şablonu alanında ise Carilere uyarlama şablonu seçilebilir. İlgili cariye her fatura gönderildiğinde burada seçilen şablona uygun faturalar hazırlanacak ve gönderilecektir.

Girdi Eşleme Kuralları

Eşleşme kuralları sekmesinde ise fatura satırlarının eşleşme bilgileri bulunmaktadır.

GİB'den Gelen Faturalar, Orkestra içerisinden otomatik olarak "Logo'ya Aktarılırken" satır bazında eşleştirmeler yapılmaktadır.

Sistem tarafından otomatik eşleştirilen kayıtların durumu "Çözümlendi" olarak görüntülenir.

Eşleşmeyen kayıtların durumu "Eşleşmedi" olarak görüntülenir.

Kullanıcı tarafından elle eşleştirilen kayıtların durumu ise "Kullanıcı" olarak görüntülenmektedir.

Örneğin Gelen Faturadaki ürünün kodu "SAMSUNG GALAXY SIII MINI" olarak yazılmış. Ama bu ürün bizim sistemimizde "SAMSUNG GALAXY S3 MINI" olarak kayıt edilmişse ürün eşlemesi yapılamaz.

Kullanıcılar bu durumda, iki ürünü birbirine eşitleyebilirler. Yaplan tüm bu eşleşmeler ilgili carinin "Eşleşme Kuralları" sekmesinde yer almaktadır.

Aşağıdaki örnek ekran görüntüsünde yukarıda anlatılan durum örneklenmiştir. Bundan sonra gelen fatura satırlarında "SAMSUNG I8190 GALAXY SIII MINI" olması durumunda sistem "SAMSUNG I8190 GALAXY S3 MINI" ürünü ile otomatik eşleştirme yapacaktır.

Çıktı Eşleme Kuralları

Satış faturalarına eklenen malzemeler, bizim firmamız tarafından belirlenen kod ve açıklamalarla ilgili Cariye gönderilirler. Bazı durumlarda Cariler, kesilen faturalarda malzemelerin kod yada açıklamalarının kendi stoklarında olan isimlerle gönderilmesini isteyebilir. Bu gibi durumlar Çıktı Eşleme Kuralı uygulanır.

Cari Hesap Anahtarları

VKN/ TCKN : Vergi Kimlik Numarası / T.C. Kimlik Numarası

NOT: Bu alan sadece Admin kullanıcısında görüntülenmektedir.

Logo Tanımları