ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

E-Fatura Uyarlamaları (Gönderim)

Hazırlanan faturaların gönderim işlemi gerçekleştirilmeden önce tercihe göre bazı uyarlamalar uygulanabilir.

Uyarlama Hazırlamak İçin;

1- Logo tanımları dizini içerisinden "Firmalar" alanı açılır.
2- Listelenen kaytılar üzerinde işlem yapılmak istenilen firma kaydı açılır.
3- Açılan Firma kartı üzerinde "E-Fatura Uyarlamaları" sekmesine geçiş yapılır.
3- Gelen ekran üzerinde "Yeni" butonuna tıklanır. (Mevcut uyarlamalar üzerinde değişiklikler yapmak için "Değiştir" butonuna tıklanarak değişiklikler yapılır")

Açıklama: Hazırlanan uyarlama hakkında kısa açıklama yazılabilir. Zorunlu alan değildir.

Başlangıç Zamanı: Hazırlanan uyarlamanın başlangıç tarihi girilir.

Bitiş Zamanı: Hazırlanan uyarlamanın bitiş tarihi girilir. (Bitiş tarihi dolmuş uyarlamalar otomatik olarak pasif duruma düşecektir.

Şabon Tipi : Şablon Tipi "Genel" seçildiğinde tüm fatura geçerli gönderimlerinizde kullanılacak şablon ve uyarlarlamaları seçmiş olursunuz. "Özel" seçeneğinde ise isteğe bağlı olarak fatura gönderimi anında seçebileceğiniz uyarlamanız ve şablonunuz geçerli olacaktır. Bu özellik genellikle ihracat faturası gönderimi olan firmalarda kullanılmaktadır.

Çıktı Numaralama Şablonu: GİB Faturalama sistemine uygun olarak otomatik oluşan alandır.

 

 

Açıklama Birleştirme

İade Bağlantısı

Birim Fiyat Hanesi

Dövizli Faturalarda Ek Açıklama

KDV Muafiyet Açıklaması

İrsaliye Numarası/Tarihi

Cari E-Fatura Kontrolü

Fatura No Şablonu

Fatura Kilitleme

E-Fatura Profili

Döviz Kur Hesaplama

Döviz Toplam Değeri

Logo Tanımları