ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Burada yapılan işlem, iki farklı tabloyu ortak bir referans ile birbirine bağlamaktır.
Mesela “Malzeme Ambar Son Toplamı” tablosu üzerinden işlem yapıyoruz fakat bu tablonun üzerinde “İş Birimi”, “Ambar Tipi” ya da “Yasal Kurum” gibi bilgiler yok. Bunun için de “Ambar” tablosuna başvurmamız gerekiyor.
Daha sonra da bu iki tabloyu ortak bir değer ile (ürün kayıt no-her ikisinde de var) birleştirebiliriz.

select 
urun.reference as URUN_KAYIT_NO,
urun.code as URUN_KODU,
is_birim.code as IS_BIRIMI,
ambar.code as AMBAR_KODU,
case ambar2.type
when 0 then 'Depo'
when 1 then 'Dükkan'
when 2 then 'Fabrika'
when 3 then 'Açık Depo'
when 4 then 'Antrepo'
when 5 then 'Gümrükleme'
when 6 then 'Hurda'
when 7 then 'İmha' else '?' end as AMBAR_TIPI,
toplam.recDate as ISLEM_TARIHI,
toplam.stockIn as GIRIS_MIKTARI,
toplam.stockOut as CIKIS_MIKTARI,
toplam.totalAvailable as STOK_TOPLAM
from StockItemContainerRunTotalLast toplam, Facility ambar2
inner join toplam.item urun
inner join toplam.container ambar
left join ambar2.bizUnit is_birim
where urun.entity = :entity_reference
and ambar2.reference = ambar.reference

from dan sonra birinci tablo seçilmiş ve adına 'toplam' denilmiş sonrasında araya virgül ile ikinci tablo da aynı SQL içinde tanımlanmış ve adına 'ambar2' denilmiştir.
En son satırda da where den sonra tablolar ilişkilendirilmiş ve iki tabloda da ortak olan ambarların kayıt numaraları eşitlenerek sorgu çalıştırılmıştır. Bu sorgunun çıktısı aşağıdadır.

Sıralama - Kayıt No