ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

SQL Sorgularında Özellik Değer Setleri

Ürün/Hizmet Kartları, Cari Hesaplar, İlgili Kişiler vs. gibi kartların özellikler sekmesinde var olan özellikleri çağırmak için kullanılır.
Özellik Değer Setleri’nin kullanımını detaylı öğrenmek için tıklayınız.
Buradaki örnek sorguyu inceleyerek kendinize uygun hale getirebilirsiniz.

select 
urun.reference as URUN_KAYIT_NO,
urun.code as URUN_KODU,
urun.description as URUN_ACIKLAMA,
aktif_tarih.dateValue as AKTIFLESTIRME_TARIHI,
lisans_sayisi.numValue as LISANS_SAYISI

from StockItem urun,
DbEntityFeatureValue aktif_tarih,
DbEntityFeatureValue lisans_sayisi
left join aktif_tarih.owner aktif_tarih_degerset
left join aktif_tarih.entry aktif_tarih_ozellik

where aktif_tarih_degerset.classHash = -2322136438331555899L
and urun.reference = aktif_tarih_degerset.classRef
and aktif_tarih_ozellik.reference = 89
and aktif_tarih_degerset = lisans_sayisi.owner and lisans_sayisi.entry.reference = 90
and urun.entity.reference = :entity_reference
  • Burada öncelikle kaç tane özellik değeri çağrılacaksa, Özellik tablosu (DbEntityFeatureValue) da o kadar çağrılmalıdır ve her birisine hangi özellik listelenecekse o isim verilmelidir.
  • Daha sonra left join komutuyla bu tablolardan sadece birinin owner ve entry değerleri çağrılmalıdır.
  • Ardından where komutu yazılmış ve gerekli eşitlikler yazılmaya başlanmıştır.
  • Nesne Türü görüldüğü gibi “Uzun Tam Sayı” olmalıdır. Buradaki Nesne Türünün Hash Değeri, Özellik Değer Setlerine ait olduğundan başka sorgularda da bu değer girilmelidir.
  • Ürünün Kayıt No (reference) değeri özellik değer setinin Kayıt No’suna (classRef) eşitlenmelidir.
  • Sonraki satırda Özellik Değerinin Kayıt No’su Özellik Setleri’nin içinden bakılarak yazılmalıdır. Bu Kayıt No'ya Özellik Değer Setlerinden ilgili seti açarak bakabilirsiniz.
Özellik Değer Seti - Kayıt Numarası

Daha sonra iki özellik setinin reference değerleri birbirine eşitlenmiştir. Daha fazla değer seti çağırmak için de hepsinin reference değerleri eşitlenmelidir.

Sorgu bu şekilde çalıştırılırsa sonucu aşağıdaki gibi olacaktır.

Özellik Değer Seti - Sorgu Sonucu