ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Veri Derleme Sorgusu içerisinde bazı değişkenleri parametreye bağlayıp daha sonra sadece parametreyi değiştirerek farklı raporları daha kolay almak mümkündür. Bunun için sorgu penceresinde “Parametre Hazırlama Betiği” sekmesi kullanılır. Bu sekmenin içinde tanımladığınız parametreler ise sorgu ekranında “iki nokta (:)” karakteri ile birlikte kullanılır.

Bu örnekte Parametre Hazırlama Betiği ile 3 tane parametre tanımlanmıştır.

Parametre Hazırlama Betiği
select 
fatura.reference as KAYIT_NO,
fatura.voucherTime as FATURA_TARIHI,
fatura.voucherNo as FATURA_NO,
cari.description as CARI_FIRMA,
fatura.netTotal as ODENECEK_TUTAR,
fatura.vatTotal as ODENECEK_KDV

from InvoiceVoucher fatura
left join fatura.party cari

where fatura.period.reference = :period_reference
and fatura.voucherTime > :baslama
and fatura.voucherTime < :bitis
and fatura.voucherType = :fatura_turu

Bu sorgu çalıştırıldığında çıktısı aşağıdaki gibi olacaktır.

Parametreye Göre Filtrelenmiş Liste

Kontrol edilirse listelenen faturaların tarihinin 01.01.2018 ile 01.05.2018 arasında ve sadece “Toptan Satış Faturası” olduğu görülecektir.