ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Açıklama Satırı Ekleme

Bu işlemi SQL sorgu sayfası içinde, bir satıra ya da bir yere herhangi bir sebeple, komutları bozmadan açıklama yazmak istediğimizde kullanırız.

Açıklama yapmak istediğimiz yere 'çift tire' ( -- ) yazdığımızda SQL artık o satır boyunca yazdığımız şeyleri dikkate almayacak çalışmaya sonraki satırdan devam edecektir. Bu işlemi bazen de satırın en başına yazarız ki o satır olmadan SQL nasıl davranıyor ya da istediğimiz verileri getiriyor mu görmek isteriz.

select 
cari.code as CARI_KOD,
toplam.postedNet as NET_BAKIYE, -- cari firmanın kendi dövizi cinsinden bakiyesi
yerel_toplam.postedNet as NET_BAKIYE_TL, --- cari firmanın TL cinsinden bakiyesi
peryod.code as DONEM_ADI,
kurum.code as KURUM,
case when doviz.reference > 0
then doviz.code else 'TL' end as DOVIZ -- bu komut boş sütunlara TL yazar
from FinParty cari
--inner join cari.contactInfo as ci
--left join ci.secondaryAddress as adr2
left join cari.currency as doviz
left join cari.periodLTotal as yerel_toplam
left join cari.periodTotal as toplam
left join yerel_toplam.period as peryod
left join cari.entity as kurum
where kurum.reference = :entity_reference --kendi yasal kurumundaki cariler için
--and yerel_toplam.postedNet>0 -- net bakiyesi sıfırdan büyük firmaları listeler
order by yerel_toplam.postedNet desc -- net bakiyeye göre sıralama yapar

Bu sorgunun çıktısı aşağıdadır. Satırlar çalışınca hiçbir sorun oluşturmayacak ve SQL silik olan satırları yokmuş gibi sayacaktır.

Açıklama Yazısı Ekleme