ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Kısıtların Bağlaçlarla Birleştirilmesi

Where komutundan sonra yazdığımız kısıtlar birden fazlaysa ya da ihtimalli olarak birçok kısıt kullanıyorsak, yazdığımız kısıtları bu bağlaçlarla birbirine bağlamamız gerekir. Aşağıdaki tabloda belli başlı önemli bağlaçlar ve bu bağlaçların kullanımı örnek olarak verilmiştir.

Bağlaç Örnek Kullanım Açıklama
in line.lineType in (1,3) Satırdaki Satır Tipi sadece 1 ve 3 olan verileri listeler.
not in

cari.defPayType not in (0,5)

Cari firmanın Ödeme Şekli 0 ve 5 olmayan verileri listeler.
and where teklif.reference > 0
and teklif.voucherType = 1
and satir.editItemType = 0
Birden fazla kısıt kullanılacaksa and komutuyla bağlanır.
Listeleme ekranında and ile bağlanan kısıtların hepsinin birden sağlanması gerekir.
or cari.code < 'b'
or cari.code > 'z'
İki kısıttan birisinin yeterli olduğu durumda kullanılır. Burada Carilerin kodundan A harfiyle ve Z harfiyle başlayanlar listelenmiştir.
is null cari.description is null Boş değerleri tanımlamak için kullanılır.
Carilerin açıklaması boş olan firmaları listeler.

lineType, defPayType, voucherType gibi Örnek Kullanım sütununda gösterilen değerler nesne tarayıcısından bakılarak bulunabilir. Bununla ilgili daha detaylı bilgiyi case Komutunun Kullanımı sayfamızda bulabilirsiniz.