ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Nesne Tarayıcısını Kullanma

Nesne Tarayıcısı Orkestra içinde tanımlı olan bütün tabloların, bu tabloların sahip olduğu özelliklerin ve bağlantıların görüntülendiği araçtır.
Nesne Tarayıcısı’na sadece Admin kullanıcısı erişebilir. Başka kullanıcıların yetki verilerek erişmesi mümkün değildir.
Admin kullanıcısı ile giriş yapıldığı zaman en üstte “Araçlar” sekmesinin altında bulunur.

Nesne Tarayıcı

Nesne tarayıcısı içerisinde tanımlı bütün tabloları arama çubuğunda, Türkçe “Nesne Adı” ile ya da Orkestrada tanımlı olan “Kısa Adı” ile aramanız mümkündür.

Birden fazla tablo ile çalışıyorsanız üst tarafta bulunan ileri ve geri tuşlarını kullanarak farklı nesneler arsında geçiş yapabilirsiniz. Bu sayede her seferinde yeniden arama yapmanıza gerek kalmaz.

Bu geçiş tuşlarının yanında da her bir nesnenin özelliklerini görebileceğiniz detaylar butonu bulunmaktadır. Tablo üzerinde detaylar tıklandığında, açılan pencerede Nesne Adı, Tablo Adı, Sınıf Özet Değeri (Hash) ve doldurulması zorunlu alanlar gibi bilgiler görülecektir.

Tablo Detayları

[ Nesne Tarayıcı ] görüntüsünde "Satış Faturası" nesnesi seçilmiş ve bu tablonun sahip olduğu bütün bağlantı ve özellikler alt pencerede listelenmiştir.

Aşağıda sırasıyla değişkenlerin Tiplerine göre özellikleri ve Veri Derleme Sorgusu içerisinde nasıl kullanılacakları anlatılmıştır.

Açıklamasının başında bu simge olan değişkenler Büyük Ondalık Sayı (big decimal) olarak tanımlanmıştır.
Bakiyeler, fiyatlandırmalar, miktarlar vs. gibi sayısal değerler bu değişkenle tanımlanır.
SQL sorgusu içerisinde kullanmak için;
cari_toplam.postedCredit ⇒ Carinin Toplam Alacak Tutarını,
stok.totalOnHand ⇒ Eldeki Toplam Miktarı,
urun.priceDefault ⇒ Varsayılan Satış Fiyatını getirecektir.

 

Açıklamasının başında bu simge olan değişkenler Tarih/Zaman (time) olarak tanımlanmıştır.
Fatura Tarihi, Oluşturma Zamanı, Teslimat Zamanı, Son Ödeme Tarihi gibi değerleri belirtmek için kullanılır.
SQL sorgusu içerisinde kullanmak için;
fatura.voucherTime ⇒ Fatura Zamanını
sipariş.deliveryTime ⇒ Teslimat Zamanını,
cari.einvStartDate ⇒ E-Faturaya Geçiş Tarihini getirecektir.

 

Açıklamasının başında bu simge olan değişkenler Metin (string) olarak tanımlanmıştır.
Kod, Açıklama, Notlar, Vergi No gibi değerler bu değişkenle tanımlanır.
SQL sorgusu içerisinde kullanmak için;
cari.code ⇒ Carinin Kodunu,
cari.description ⇒ Carinin Açıklamasını,
urun.internelName ⇒ Ürünün Alternatif Adını getirecektir.

 

Açıklamasının başında bu simge olan değişkenler Mantıksal (binary) değişken olarak tanımlanmıştır.
Ürün Kartı üzerindeki Kullanım Yerleri Satış, Satınalma, Üretim ya da Parasal Hesaplar üzerindeki Döviz Türü Değiştirilmesin gibi tik kullanılarak seçilen değişkenlerde kullanılır.
SQL sorgusu içerisinde kullanmak için;
urun.usedProduction ⇒ Ürünün Kullanım Yeri - Üretim,
fatura.openVoucher ⇒ Faturanın Açık Hesap olup olmadığını gösterir.

 

Açıklamasının başında bu simge olan değişkenler ise başka tablolara bağlı demektir.
Cari kartındaki Para Birimi (currency), Ödeme Planı (payPlan), Satış Personeli (salesman), İş Birimi (bizUnit) gibi değişkenlerin hepsi başka tablolarla bağlantılı demektir.
SQL sorgusu içerisinde kullanmak için;
Öncelikle hangi tablo ile bağlantılı ise ilgili tablo from komutundan sonraki satırda left join ya da inner join ile üzerinde çalışılan tabloyla ilişkilendirilmelidir. left join ya da inner join farkının detayları için tıklayın. İstenilen yeni değer, join ile birleştirildikten sonra artık yeni tablodan istenilen bilgi çağrılabilir. Örnek kullanım şu şekildedir;

 
select 
cari.code as CARI_KOD,
parabirim.code as PARA_BIRIMI,
isbirim.code as IS_BIRIMI,
plasiyer.fullName as SATIS_ELEMANI
from FinParty cari
left join cari.currency parabirim
left join cari.bizUnit isbirim
left join cari.salesman plasiyer

 

Açıklamasının başında bu simge olan değişkenler Tablonun satırlara sahip olduğunu gösterir.
Ürün kartlarında, Ürünün Alt Ürünleri, Ürün İlişkilendirmeleri ya da Faturaların Satırları buna örnek olarak verilebilir.
Bunu kullanmak için de join ile birleştirme yapılıp ilgili satırın istenen değerine ulaşılabilir.
Burada unutulmaması gereken bir nokta eğer satırlar çağrılacak olursa gösterilecek tablo verileri satır sayısıyla çarpılarak gelecektir. Örneğin toplamda 5 tane faturası olan bir firma, her faturasında 3 satır veri varsa bunları SQL ile sorguladığında 15 satır veri görecektir.

 

Açıklamasının başında bu simge olan değişkenler Tam Sayı (integer) ve Onun Açıklaması olarak tanımlanmıştır.
Durumu, İşlem Türü, Fiş Türü, Öğe Rolü vs. gibi daha önceden tanımlı değerleri olan ve tıklayarak var olan değerlerden birinin seçilmesi gereken değişkenlerde kullanılır.
SQL içerisinde tek başına kullanıldığı zaman sadece Tam Sayı değerini getirir. Açıklama değerini görmek için nesne tarayıcısı içinde ilgili özellik çift tıklanırsa açılan pencerede “Değer/Metin Listesi” sekmesinde sayı değerleri ve karşılık metin değerleri görülebilir. Bu değişken case komutu ile beraber kullanılır. case komutunun kullanımı ile ilgili detaylı bilgi almak için tıklayın.

Bir örnekle inceleyecek olursak;

 

select
cari.code as CARI_KOD,
cari.partyType as CARI_TUR_INDEX,
case cari.partyType
when 0 then 'Diğer'
when 1 then 'Tüzel Kişi'
when 2 then 'Şahıs'
when 3 then 'Yabancı'
when 4 then 'Mükellef Değil'
else '?' end as CARI_TURU,
cari.entity.reference
from FinParty cari

Sorgunun çıktısı şu şekildedir.

Nesne Tarayıcı