ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Seçim Alanlarını (Veri Türü) Filtreleme

Nesne kartlarında bulunan seçim alanlarına ait değerlerde filterelenebilmektedir. Aşağıdaki örnek ekran görüntüsünde "İlgili Kişi" kartı üzerinde bulunan "Seçim" alanlarına örnekler verilmiştir.

Kartın Kayıt Durumu, İlgili Kişinin Cinsiyeti, ve Kan Grubu seçim alanlarına birer örnektir.

1- Bu alanlar filtrelenmek istendiğinde nesne menüsünde bulunan "Filtrele" butonuan tıklanmalıdır.

2- Açılan ekranda "Yeni Filtre Oluştur" butonuan tıklanarak işlemlere devam edilir.

3- Seçim listesi tipinde olan veriler, listede aşağıdaki şekilde gösterilmektedir. Nesne alanları seçimi ekranında filtrelenmek istenilen alanlar sol kolondan, sağ kolona aktarılır.

4- Filtrelenecek veriler (cinsiyet, kayıt durumu, kan grubu vb) seçildikten sonra "Tamam" butonuan tıklanır.

5- Filtre değerleri eklendiğinde, seçim alanlarına ait iki seçenk bulunmaktadır.

Seçtiğiniz değerlerden herhangi birine sahip ait kayıtları arıyorsanız "Değerlerinden Biri" seçmelisiniz.

6- Filtreye ait değer listesini açmak için simgesine tıkllayınız.

7- Açılan listeden aramak istediğiniz verilerin yanındaki kutucukları işaretleyiniz.

8- Sonrasında ise listenin altında bulunan "Tamam" simgesine tıklayınız. Böylece seçtiğiniz değerler listenize eklenecektir.

9- Son olarak Filtre menüsünde bulunan "Uygula" simgesine tıklayarak seçilen değerleri, kayıt listenize uygulamış olursunuz.

Filtreyi uyguladığınızda, kayıt listenizde filtre tanımına uygun olan kayıtlar listelenecektir. Listemizde Kan grubu "A Rh Negatif" kan grubuna sahip toplam 18 kişi bulunmaktadır.