ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

E-Fatura Yerel Kaydet

XML Olarak Kaydet

Oluşturulan E-Fatura belgesini XML olarak kayıt etmek için bu seçenek kullanılmalıdır.

ZIP Olarak Kaydet

Oluşturulan E-Fatura belgesini ZIP Dosyası olarak kayıt etmek için bu seçenek kullanılmalıdır.

XSLT Olarak Kaydet

Oluşturulan E-Fatura belgesini XSLT Dosyası olarak kayıt etmek için bu seçenek kullanılmalıdır.

HTML Olarak Kaydet

Oluşturulan E-Fatura belgesini HTML olarak kayıt etmek için bu seçenek kullanılmalıdır.

PDF Olarak Kaydet

Oluşturulan E-Fatura belgesini PDF Dosyası olarak kayıt etmek için bu seçenek kullanılmalıdır.

Kullanıcıya Yardımcı Ek İşlemler