ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Görevli Personel

Süreç adımlarının her birinin yürütülebilmesi için personellere atanmış olması gerekmektedir. Süreçteki ihtiyaçlarınıza göre personel atamalarınızı farklı yollarla yapabilirsiniz.

Personel

Görevi yürütecek personel için "Personel" alanın seçilmesi; ilgili görev adımının sadece seçtiğiniz personele atanması için kullanılmaktadır. Örneğin Personel alanına "Yunus" kaydını seçmişseniz ilgili görev sadece "Yunus'un" aktif görevlerinde listelenir.

Personel alanındaki simgeye tıklamanız durumunda "Personeller" kayıt listesi açılacaktır.

(Kurum Yönetimi/Personel Tanımları kayıt listesinde oluşturulmuş personeller listelenecektir. Kayıt Durumu "Kullanım Dışı" yada "Bloke Edilmiş" kullanıcılar seçim listenizde görüntülenmeyecektir)

Personel Rolü

Rol tabanlı akış, görevlerin kişilere ismen atanması yerine  rollere atanması ve o rolleri üstlenen kişilerin ilgili roldeki görevi yerine getirmesidir.

Bu yaklaşımla, süreçler kişilerden bağımsızlaştırılır, rollerle ilişkilendirilir. Böylece, kişilerin görev değişikliği, kurumdan ayrılmaları, izin vb. durumunda işlerin devamını sağlamak için işlerin değil, sadece ilgili rollerin başka kişilere atanması yeterli olur.

Görevi yürütecek personel için "Personel Rolü" alanının seçimi; ilgili görev adımının seçtiğiniz rol ile ilişikilendirilmiş tüm kullanıcıların "Havuzdaki Görevler" listesinde görüntülenmesi için kullanılır.

Rol tanımı ile ilişkili personellerden herhangi biri görevi üstelendiği anda; diğer personelerin "Havuzdaki Görevlerinden"  kayıt kaldırılır.

Personel Rolü alanındaki simgeye tıklamanız durumunda "Personel Rolleri" kayıt listesi açılacaktır.

(Kurum Yönetimi / Personel Rol Tanımları kayıt listesinde oluşturulmuş rol kayıtları listelenecektir. Kayıt Durumu "Kullanım Dışı" yada "Bloke Edilmiş" kayıtlar seçim listenizde görüntülenmeyecektir)

Görev Projesi

Görevi yürütecek personel için "Görev Projesi" alanının seçimi; ilgili görev adımı seçtiğiniz proje ile ilişikilendirilmiş tüm kullanıcıların "Havuzdaki Görevler" listesinde görüntülenmesi için kullanılır. Süreç adımını, Görev Projesinde yer alan herhangi bir personel üstelendiği anda; diğer personelerin "Havuzdaki Görevlerinden"  kayıt kaldırılır.

Görev Projesi alanındaki simgeye tıklamanız durumunda "Görev Projeleri" kayıt listesi açılacaktır.

(Kurum Yönetimi / Personel Rol Tanımları kayıt listesinde oluşturulmuş rol kayıtları listelenecektir. Kayıt Durumu "Kullanım Dışı" yada "Bloke Edilmiş" kayıtlar seçim listenizde görüntülenmeyecektir)


NOT: Personel Rol tanmı daha sabit bir kavramdır. Personel rollerinde sürekli bir değişim söz konusu değildir. Ancak rollere bağlı personellerin değişimi olabilir.

Görev Projeleri daha değişkendir. Zaman içerisinde bir çok görev projesi başlayıp bitebilir.

Süreç Değişkeni

Görevi yürütecek personel için "Süreç Değişkeni" alanının seçimi; ilgili görev adımının süreç içerisinde tanımladığınız bir değişkene atamanıza olanak sağlar.

Süreç Değişkeni alanında CRTL+Space tuş kombinasyonunu kullanmanız halinde süreç değişkenine uygun olan liste açılır.

Süreç değişkeninde; Süreci başlatan personel, süreç yöneticisi yada atadığınız değişkenlere seçilen personeller kullanılabilir. Süreç Değişkenleri Hakkında Daha Detaylı Bilgi için Tıklayınız.

Process Starter

Süreç değişkenleri alanında iken klavyeden "Ctrl+space" tuş kombinasyonuna tıkladğınızda sürecinizde kullanabileceğiniz personel tipinde değişkenler listelenecektir. Açılan listede bulunan "Process starter" değişkeni özel bir dağişkendir. Sistem tarafından otomatik oluşturulmuştur.

Process Starter; Süreci başlatandır. Process starter'ın seçildiği görevler, o süreci başlatan personele gönderilir.

Filtre Tanımı

Filtre tanımı alanındaki simgeye tıklamanız durumunda açılacak olan kayıtlar; Personeller kayıt listesinde tanımlanmış filtrelerdir.

Listenin boş gelmesi hiç filtre tanımlanmadığı anlamına gelmektedir. Ancak yetkisi olan kullanıcılar kayıt listelerinde oluşturdukları filtreleri kayıt edebilirler. İlgili süreç adımı filtre tanımına uyan tüm personellere gönderilir. Görev, tüm personellerin havuzdaki görevlerinde listelenir.

Yukarı Yönlendirme (Eskolasyon)

Seçilen personelin sistemden silinmesi durumunda, ilgili görev "Eskolasyonda" seçilen yönlendirme tanımına uygun personele aktarılır.

Yada Görev üzerine "Zaman Sınırlayıcı" eklenmişse; ve zaman sınırlayıcı özelliklerinde "Üst Merciye Ata" işaretlenmişse bu durumda da Eskolasyon çalışır.

Yönlendirme tanımları yukarıda anlatılanlarla aynıdır. Ekstra olarak "Yöneticiye" atama yapılabilir. Eksolasyon Hakkında Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız.

Yönetici

Her personelin bir yöneticisi olmak zorunda değildir. Yöneticisi olmayan bir personel seçilmişse süreç ilerleyemeyecektir.

Eğer ilgili görevin atandığı personelin yöneticisi varsa ise, Zaman sınırlayıcının vakti gelene kadar görev sahibi tarafından tamamlanmazsa yöneticisine iletilecektir.


Personelin yöneticisi olup olmadığının kontrolü Personel kayıtları üzerinden yapılmaktdır.