ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Sunucu Rapor Çalıştırma İşlem Tipi

Süreç yönetimi içerisinde yer alabilecek işlemlerden bir tanesi de Sunucu Rapor Çalıştırma işlemidir.

Orkestra içerisinde yer alan herhangi bir rapor kısayolu süreç içerisinde bir görev olarak çalıştırılabilir. Raporu Süreç içerisine eklemek için;

1- İşlem tipi, Sunucu Rapor Çalıştırma seçilir.

2- İşlem özellikleri sekmesine yeni alanlar eklenecektir. Rapor kısayolu alanına, çalışmasını istediğiniz raporu seçiniz.

3- Aşağıdaki resimde sarı ile renklendirilmiş alan betik yazım alanıdır. Betik yazım alanı ile ilgili daha detay bilgiyi süreç yönetiminde betik yazımı konusunda okuyabilirsiniz. Betikte kullanbileceğiniz bazı ek özellikler aşağıda ayrıntılarıyla verilmiştir.

FİLTRE KULLANIMI

 report.addFilter("company.reference","=",$V{firma.reference});
  

ÇIKTI FORMATLARININ SEÇİMİ

// EXCEL ÇIKTISI ALMAK
report.setDeviceType("xls");
// SEÇİME BAĞLI EK ÖZELLİKLER
// Exceli açmak için şifre ataması
report.setParameter("@exporter.password","sifre buraya");
// Her sayfa ayrı sekmede açılsın [ true / false ]
report.setParameter("@exporter.pagePerSheet",true);
// Satır boşluklarını kaldır [ true / false ]
report.setParameter("@exporter.noRowSpace",true);
// Sütün boşlıuklarını kaldır [ true / false ]
report.setParameter("@exporter.noColSpace",true);
// Sayfa boşluklarını gözardı et
report.setParameter("@exporter.pageMargin",true);
// Dosya adını değiştir
report.setFileName("rapor_adi.xls");

 

// PDF ÇIKTISI ALMAK
report.setDeviceType("pdf");
// SEÇİME BAĞLI EK ÖZELLİKLER
// PDF dosyasını sıkıştır [ true / false ]
report.setParameter("@exporter.compressed",true);
// PDF dosyasının içeriğini şifreli sakla [ true / false ]
report.setParameter("@exporter.encrypted",true);
// PDF dosyasınının içeriğini 128 bit ile şifrele [ true / false ]
report.setParameter("@exporter.bit128",true);
// PDF dosyasına kullanıcı şifresi tanımla
report.setParameter("@exporter.userpass","sifre");
// PDF dosyasına ana kullanıcı şifresi tanımla
report.setParameter("@exporter.ownerpass",true);
// PDF dosyasına yetkilendirme ver // Değiştirme, kopyalama, doldurma etiketleri değiştirme, bastırma
report.setParameter("@exporter.permissions",?);
// Dosya adını değiştir
report.setFileName("rapor_adi.pdf");
  

// CSV ÇIKTISI ALMAK
report.setDeviceType("csv");
// SEÇİME BAĞLI EK ÖZELLİKLER
// CSV dosyası için kullanılacak ayraç karakteri
report.setParameter("@exporter.delimiter",",");
// CSV dosaysı için kullanılacak kodlama
report.setParameter("@exporter.encoding","UTF-8");
// Dosya adını değiştir
report.setFileName("rapor_adi.csv");

 

Rapor Dosyasının Çıktısının Alınması

Sunucu Rapor Çalıştırma işlem tipinde çalışan raporu e-posta ile göndermek için "Parametrelerden" çıktı parametresinin tanımlanması gerekmektedir.

Paramerteler sekmesinin, çıktı parametreleri alanında report: Veri Nesnesini açınız.

Açılan Çıktı Parametresi ekranında "Hedef Değişken" alanına ilgili değişkeni seçmelisiniz.

Süreç değişkenlerinden;

Değer Tipi: Veri Nesnesi / Nesne: Süreç İçerik Dosyası seçilmelidir. Burada oluşturulan değişken yukarıdaki ekranda bulunan "Hedef Değişken" alanına eklenmelidir.

Çalışan Raporunu E-posta ile Göndermek için;

1- Süreç tasarımınıza yeni bir görev ekleyiniz.

2- Eklediğiniz görevin özelliklerini açınız ve "İşlem Tipi: Betik Adımı" seçiniz.

Sarı alanın betik yazım alanı olduğundan yukarıda bahsetmiştik. Sunucu Rapor dosyasını mail göndermek için çok basit olarak aşağıdaki gibi kod yazılabilir.

"mail" bizim değişkene atadığımız isimdir. Siz farklı isimler kullanabilirsiniz. ( eposta, mesaj, bilgi vb.)

Not: sunucu_raporu raporu seçtiğiniz görevin çıktı parametreleri alanında değişkene verdiğiniz isimdir.

Object mail = ProcessUtil.createMail();
mail.addTo("abcd@alanadi.com.tr");
mail.setFrom("abc@alanadi.com.tr");
mail.setSubject("Mail Konusu Buraya Yazılmalıdır.");
mail.setText("Mail İçeriği Buraya Yazılmalıdır.");
mail.addContent($V{sunucu_raporu},null);
mail.send();