ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Kayıt Oluşturma / Güncelleme İşlem Tipi

Oluşturulan süreç işlem adımlarında bazen personellerden yeni bir kayıt oluşturmalarını yada var olan kayıtları güncellemelerini isteyebiliriz.

Örneğin; Şikayet Yönetim sürecinin ilk adımında, ilgili personellerden şikayet ile ilgili yeni bir kayıt oluşturulması istenebilir. Bu durumlarda ihtiyacımız olan Görev İşlem Tipi, "Kayıt Oluşturma/Güncellemedir."

Süreç adımındaki görevi güncellemek / İşlem Tipi Eklemek için;

1- İlgili görevin üzerine tıklanır. Görevin hemen üstünde "Özellikleri Güncelle" simgesi belirecektir. Bu simgeye tıklanır yada görevin üzerine çift tıklanır.

2- Açılan "Görev Tanımı ve Özellikleri" ekranından "İşlem Tipi" alanında bulunan simgesine tıklanır. Yada "Ctrl+Space" tuş kombinasyonu kullanılabilir. (her iki işlem sonucunda aynı özellikler açılacaktır.)

3- Yeni bir pencerede açılan "Görev işlem Tipi" ekranında  "Kayıt Oluşturma/Güncelleme" seçilir.

4- İşlemi tamamlamak için "Son" butonuna tıklanır.

Görev Tanımı ve Özellikleri ekranında, görev için ilgili işlem tipini seçtikten sonra, Kayıt işlemi seçiminizi belirlemelisiniz.

NOT: Süreciniz çalışırken sıra üzerinde işlem yaptığınız bu göreve geldiğinde, ilgili personele süreç adımı gönderilir. İlgili personel görev üzerindeki işlemi çalıştırdığında birazdan seçeceğiniz değişken (firma, kişi, faaliyet, çalışma raporu, borç/alacak kaydı vb.) belirlediğiniz kayıt işlemi ile açılacaktır.

Varsa Güncelle, Yoksa Yeni Kayıt Oluştur:  Bir sonraki adımda seçeceğiniz nesne tipinde (firma, kişi, faaliyet, çalışma raporu vb.) özellikle seçilmiş bir kayıt varsa o kaydı açar ve güncellemenize olanak sağlar. Eğer Özellikle bir kayıt seçilmemişse (5 numara ile gösterilen alan boş bırakılmışsa), ilgili nesne tipinde yeni kayıt ekranı açılır.

Varolan Kaydı Güncelle: Bir sonraki adımda seçeceğiniz nesne tipinde (firma, kişi, faaliyet, çalışma raporu vb.) özellikle seçilmiş bir kayıt varsa o kaydı açar ve güncellemenize olanak sağlar.

Süreç adımına bağlı görev, ilgili personele iletilir. Personel görev adımını yürütürken 5 numara ile işaretlenen alana seçilen kayıtın kartı açılır. (Örneğin; Nesne Tipi: Firma, İlgili Kayıt: Orkestra Yazılım Çözümleri) İlgili kaydın güncellenmesi istenir. Personel, açılan kartta gerekli güncellemeleri yaparak kayıt eder ve görevi tamamlar.

Yeni Kayıt Oluştur: Bir sonraki adımda seçeceğiniz nesne tipinde (firma, kişi, faaliyet, çalışma raporu vb.) yeni bir kayıt oluşturmanızı sağlar.

Kayıt işlem tipi belirledikten sonra, son işlem olan hangi kaydın güncelleneceği yada hangi nesne tipinde yeni kayıt oluşturulacağı belirlenir.

Oluşturulacak/ Güncellenecek kaydı seçmek için;

1- Görev Tanımı ve Özellikleri ekranın "Parametreler" sekmesine geçiş yapılır.

2- Girdi Parametreleri altında bulunan "bean: Veri Nesnesi" çift tıklanarak açılır.

3- Yada bean: Veri Nesnesi seçildikten sonra "Güncelle" butonuna tıklanır.

Açılan "Girdi Parametresi" ekranında;

Parametre adı, açıklaması ve tipi alanı pasif olarak gösterilmektedir. Bu alanlarda herhangi bir değişiklik yapılamaz.

4- Nesne Tipi: Orkestra'da kayıtlı olan tüm nesne tiplerinin olduğu ekran açılır. Bu listeden ilgili göreve ekleyeceğiniz nesne tipini seçiniz. (Banka Kasa Hesabı, Borç/Alacak Kaydı, Çalışma Raporu, Faaliyet, Firma, Kişi, Gelen Evrak vb.)

5- Bir önceki ekranda "Varolan Kaydı Güncelle" kayıt tipi seçilmesi durumunda bu alana ekleme yapılmalıdır. Nesne tipine bağlı ilgili kayıt seçilmesi için kullanılır. (Örneğin; Nesne Tipi: Firma, İlgili Kayıt: Orkestra Yazılım Çözümleri)

6- Kaynak Değişken: Önceden tanımlanmış olan değişkenlerden birinin seçilmesi için kullanılır. Değişkenler hakkında bilgi almak için tıklayınız.

Bir üstte seçtiğiniz nesne tipi ile ilgili kaynak değişkeni ekleyiniz ve "Tamam" butonuna tıklayınız.

Uygulama

Süreç adımında seçilen "Kayıt Oluşturma/Güncelleme" işlem tipinine ait uygulama aşağıdaki ekran görüntüsünde gösterilmiştir.