ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Betik İşlem Tipi

Süreç İle İlgili betik yazmak için ProcessUtil kullanılmalıdır.

E-Posta Göndermek İçin Yazılacak Kod

"mail" bizim değişkene atadığımız isimdir. Siz farklı isimler kullanabilirsiniz. (eposta, mesaj, bilgi vb.)

Object mail = ProcessUtil.createMail();
mail.addTo("abcd@alanadi.com.tr");
mail.setFrom("abc@alanadi.com.tr");
mail.setSubject("Mail Konusu Buraya Yazılmalıdır.");
mail.setText("Mail İçeriği Buraya Yazılmalıdır.");
mail.send();


Süreç içerisinde "Sunucu Raporu" çalıştırmışsanız ve bu rapor içeriğini de maile eklemek isterseniz yukarıdaki koda şağıdaki satırı da eklemelisiniz. Kodda yazılı olan sunucu_raporu adı "Sunucu Rapor Çalıştırma" adımında rapor çıktısına verdiğiniz isimdir.

Detay için buraya bakabilirsiniz.

mail.addContent($V{sunucu_raporu},null);

 

E-Postada Dosya Göndermek İçin Yazılacak Kod

Süreç içerisinde yetkililere bilgi amaçlı mail gönderilebilir. Bu mail ile beraber ek dosya gönderilmek istenirse aşağıdakine benzer bir kod yazılmalıdır.

$V{konu} ve $V{açıklama} süreç değişkenlerinde tanımlanan değişkenlerdir.

Object iDosya = ProcessUtil.getFile(15173) parantez içerisinde yazan sayı; mailde göndereceğiniz dosyanın, dosyalama siteminde bulunan kayıt numarasıdır.

Object mail = ProcessUtil.createMail();
mail.setFrom("bilgi@gyazilim.com");
mail.addTo("destek@gyazilim.com");
String zamanStr = DateUtil.format(new Date(),"yyyy-mm-dd hh:mm:ss");
mail.setSubject("Dosya Gönderme: "+zamanStr);
Object iDosya = ProcessUtil.getFile(15173);
mail.addFile(iDosya, iDosya.getName() );
mail.setContentType("text/html");
mail.setText(mesaj);
mail.send();