ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Süreç içerisine eklenen adımlar birbirleri ile bağlantılı olmak zorundadır. Bağlantısı olmayan, boşta kalan hiç bir eleman olmamalıdır.

Süreç tasarımı oluşturulurken bir süreç adımından; birden fazla görev adımına bağlantı yapılabilir. Ya da birden fazla görev adımı tek bir görev adıına bağlanabilir

Aşağıdaki örnek ekran görüntüsünde bir "Onay Süreç Adımı" oluşturulmuştur. Onay seçenekleri de 1,2,3 gibi değerlerle ifade edilmiştir. Sürecin "İşlem Tipi Seç" adımında ilgili personelin bir onay seçeneğini işaretleyip, seçilen adımdan devam edilmesi beklenmiştir.

Görevin onay adımları belirlendikten sonra, bağlantılı olduğu diğer görevler oluşturlur ve bağlantıları yapılır.

Ana görevin özelliklerinden tüm bağlantıları kontrol edilebilir ve bağlantı özellikleri değiştirilebilir. Bağlantıları kontrol etmek için;

1- İlgili görevin özelliklerini açınız.

2- Görev Tanımı ve Özellikleri ekranından "Bağlantılar" sekmesine geçiş yapınız.

3- Her bir bağlantının Hedefi ve adı listede görüntülenmektedir. İlgili bağlantıyı çift tıkayarak açınız.

4- Bağlantıların her birisine ayrı ayrı özellikler verebilirsiniz. Böylece süreç çalıştığında, bağlantı özelliklerinde belirlediğiniz koşullara göre ilerleyecektir.

Örneğin; bağlantı özelliğine aşağıdaki kodun yazılması durumunda, en üstteki onay seçeneklerinden değeri 1 olan seçeneğin bu görevle bağlantısını sağlamış olursunuz.

return $P{approveType}==1;
  

Bağlantı Tetikleme Yöntemi

Süreç başlar başlamaz hangi görev/görevlerin çalışacağı "Bağlantıları Tetikleme Yöntemiyle" belirlenmektedir.

Koşula Uyan İlk Bağlantı

Bağlantı Hedefi alanında, sadece Varsayılanın seçili olduğu bağlantının çalışmasıdır.

Aşağıdaki örnek ekran görüntüsünde Başlangıç noktasından 3 adet çıkış tanımlanmıştır.

"Başlangıç" noktasına çift tıklanarak bağlantıları açılmıştır. Açılan listeden ilgili bağlantıyı seçtikten sonra "Varsayılan Bağlantı" butonuna tıklanarak, bağlantı varsayılan olarak tanımlanır.

Varsayılan bağlantı öğesi seçilir, sonrasında bağlantı tetikleme yöntemi "Koşula Uyan İlk Bağlantı" seçilir.

Süreç çalıştığında başlangıç noktasına bağlı 3 görev değil sadece "Varsayılan Bağlantı" olarak seçilen görev oluşturulacaktır.

Koşula Uyan Tüm Bağlantılar

Bağlantılarına bakılan görevden çıkan oklarda, tanımlanan koşula uyan bağlantıları kapsamaktadır. Oklara yazılacak bağlantı koşul kodları  Süreç Değikenlerinde detaylı olarak anlatılmıştır.

Paralel (Koşulsuz Tümü)

Bağlantılarına bakılan görevden çıkan oklara hangi koşul verilmiş olursa olsun, koşul verilmemiş olsa bile tüm bağlantının çalışmasıdır.