ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Alt Süreç Çalıştırma

Alt süreç nedir ?

Daha büyük bir sürecin parçası olan süreçlere alt süreç denir. Alt süreçler, ana sürecin içinde, ana süreçteki adımlara paralel olarak gerçekleşebilir. Ya da ana süreç, alt süreç tamamlandıktan sonra kaldığı yerden devam eder.

Alt süreçlere 2 nedenle ihtiyaç vardır:

  • Süreç diğer bir süreç tarafından gerçekleştirilen bir fonksiyona ihtiyaç duyabilir. Örn: satın alma sürecinde, bütçesi olmayan taleplerin önce “Bütçe onayı” sürecinden geçmesi gibi.
  • Süreç çok büyük ve karmaşık olabilir. Örn: satın alma sürecinde, “Talep toplama”, “Teklif isteme ve değerlendirme” gibi alt süreçlerin ayrıca ele alınması gibi

Alt süreç seçmek için;

1- Süreç içerisinde, alt sürecin hangi görev adımında çalışacağını belirleyiniz.

2- İlgili görevin özelliklerini açınız ve "İşlem Tipi" olarak "Alt Süreç Çalıştırma"yı seçiniz.

3- İşlem özelliklerinden; alt süreç alanına ilgili sürecinizi seçiniz (Seçilen alt süreç adımınınn "Yayınlanmış" versiyonu olmalıdır.)

4- Sürecin "İptali" durumunda alt sürecin devam etmesi yada "İptal Edilmesi" durumu burada belirlenir.

Alt Süreç İptal Etme

Alt sürecin İptal edilmesi için;

1- Alt sürecin seçili olduğu görevin özeliklerini açınız ve "İptal Durumunda, Süreç İptal Edilsin" seçilmelidir.

2- Alt sürecin seçildiği göreve mutlaka "Zaman Sınırlayıcı" eklenmelidir.

3- Zaman sınırlayıcı özelliklerinden "Süreç Adımını: İptal Et" seçilir. Bu seçenekle beraber ilgili süreç adımı, belirlenen zamanda tamamlanmazsa iptal edilecektir. Görev adımı da belirlediğiniz tercihe göre "Üst merciye taşınabilir", "iptal edilebilir" yada "tamamlanabilir."

4-Süreç Kayıtları listesinden, ilgili sürecin durumunu görebilir, detaylarını tek bir yerden inceleyebilirsiniz.