ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Kullanıcı Form Tanımı İşlem Tipi

Süreç Değişkenlerini, Süreç Başlarken Oluşturmak

Oluşturulan süreç adımlarında bazen, personellerden form doldurmaları istenebilir. Oluşturulacak forma Orkestra içerisinde kayıtlı tüm nesnelerin (Dosyalama sisteminden herhangi bir dosya, Firma, İlgili, Cari, Çalışma Raporu vb.) eklenmesi istenebilir.

Süreçte kullanılacak değişkenleri daha sürece başlamadan önce tanımlayabilir yada gerektikçe süreç çizimini yaparken da ekleyebilirsiniz.

Değişken eklemek için;

1- Süreç tasarım ekranını açtığınızda "Süreç Özellikleri" butonununa tıklayınız.

2- Açılan ekranda "Süreç Değişkenleri" sekmesine geçiş yapınız.

3- Ekranın sağ tarafında bulunan "Yeni" butonuna tıklayarak istediğiniz sayıda değişken tanımlamaya başlayabilirsiniz.

4- Yeni açılan "Süreç Değişkeni" ekranında;

Değişken Adı alanına oluşturcağınız değişkenin adını yazınız.

NOT: Değişken adını yazarken kelimeler arasında boşluk kullanmayınız. Kelimeleri birbirinden ayırmak için sadece alt çizgi "_" kullanmalısınız.

Açıklaması alanına oluşturacağınız değişkene ait açıklamayı yazınız. Yazdığınız açıklamalar değişken seçimlerinde aradığınız kaydı daha kolay bulmanıza yardımcı olur.

Tanım eklenecek değişkenin tipi ve varsayılan değerinin belirleneceği alandır.

Değer Tipi oluşturacağınız değişkenin tipinin belirleneceği alandır. Değişkenler farklı tiplere sahip olabilirler. Değer tipini seçtikten sonra "Tamam" butonuna tıklayarak kayıt işlemini tamamlayınız.

Değişkenler Hakkında Daha Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız.

Süreç adımına Form Eklemek için;

1- İlgili süreç adımının özelliklerini açınız.

2- İşlem Tipi alanından "Kullanıcı Form Tanımını" seçiniz. (Görev Adı ve Görev Açıklaması alanlarına mutlaka bilgi girişi yapınız)

Görev Adı: Süreç çiziminde kutucukların üzerinde görünen isimdir.
Görev Açıklaması: Personellere gönderilen görevin açıklamasında yazan isimdir. Boş kalması durumunda "İşlem Tipinin" adı geçerlidir. "Örneğin: Kullanıcı Form Tanımı"

3- Form başlığına, oluşturacağınız formun adını yazınız.

4- İşlem özellikleri ekranında bulunan "Yeni" butonuna tıklayarak formunuza, önceden oluşturduğunuz değişkenleri ekleyebilirsiniz.

5- Değişken alanında iken CTRL+Space tuş kombinasyonu kullanarak yada simgesine tıklayarak değişken listesine ulaşabilirsiniz. Değişkenler Hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

Süreç Değişkenlerini, Form Oluştururken Sonradan Eklemek

Kullanıcı Form Tanımı oluştururken değişkenlere ihtiyacınız vardır. Değişkenleri, süreç çiziminizi yaparken tanımlamamış olabilirsiniz. Sistem form tanımı oluştururken yeni değişkenler oluşturmanıza olanak sağlamaktadır.


Kullanıcı Form Tanımını yukarıda anlatılan şekilde ekleyiniz. Değişken ekleme sırasında;

1- Değişken alanında bulunan simgesine tıklayınız.

2- Açılan Süreç Değişkenleri ekranında Yeni" butonuna tıklayınız.

3- Süreç Değişkeni ekranından istediğiniz "Tipe" ait değişkenler oluşturabilirsiniz.

Formun Personel Tararıfından Görüntülenmesi

Süreç ilerledikçe eklenen "Kullanıcı Form Tanımının" olduğu süreç adımı, ilgili personele gönderilir.

Görevin Tamamlanabilmesi için ""Sürece Ait Görev işleminin yürütülmesi" gerkmektedir. Görev kartı üzerinde bulunan ve aşağıdaki örnek ekran görüntüsünde bulunan "Görev İşlemini Yürüt" simgesine tıklanır.

Bu işlem sonucunda süreç adımında tanımlanan form görüntülenir.