ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Süreç içerisinde oluşturulan değişkenlere eklenen değerlerin, kullanıcı yada yöneticiler tarafından onaylanması gerekmektedir. Bu tip durumlarda "Parametrelere" ihtiyaç duyulmaktadır.

Parametreler, Onay süreç adımlarında, Kayıt Oluşturma/Güncelleme işlem tiplerinde kullanılmaktadır.

Parametre Nasıl Eklenir?

1- Süreç tasarımınıza eklediğiniz "Onay Süreç" adımı yada "Kayıt Oluşturma/Güncelleme" görev adımını açınız.

2- Görev ekranından "İşlem Özellikleri" ve "Görev Personel" alanlarına gerekli bilgi girişlerini yapınız.

3- Parametreler sekmesine geçiş yaptığınızda "Girdi parametreleri" alanında "Onaylanacak Veri Nesnesi" alanına çift tıklayınız.

4- Açılan "Girdi Parametresi" ekranında "Onaylayacağınız" değişkeni seçiniz.

Parametre Seçimi

Seçeceğiniz değişken kesinlikle "Veri Nesnesi" olmak zorundadır. Veri Nesnesi dışında oluşturulmuş hiçbir değişkeni buraya ekleyemezsiniz.

Nesne Tipi: Onaylanacak değişkeni seçmeden önce, değişkenin hangi tipte olduğunun belirlenmesi gerekir.  (Firma, İlgili Kişi, Gelen Evrak, Personel, Faaliyet vb) İlgili Nesneyi seçmek için simgesine tıklayınız.

Açılan listeden Onaylayacağınız kaydın nesne tipini seçiniz.

Varsayılan Nesne: Nesne Tipi seçmeden, varsayılan nesne seçmeniz mümkün değildir.

Nesne Tipini seçtikten sonra, varsayılan nesne alanında bulunan simgeye tıklayınız. Açılan listede seçtiğiniz nesnede oluşturulmuş kayıtlarların tümünü listeleceksiniz. Listeden "Onaylanmasını istediğiniz kaydı" seçiniz ve "Tamam" butonuna tıklayınız.

NOT: Varsayılan nesne seçmeniz durumuna süreç ne zaman çalışırsa çalışsın, hep burada varsaylan olarak seçtiğiniz kayıt onaylanacaktır.

Filtre Tanımı: Seçtiğiniz nesne tipine ait oluşturulmuş filtrelerden süreciniz için uygun olanını seçiniz. Seçtiğiniz filtre tanımına uygun kayıtlar listelenecektir.

NOT: Parametre seçiminde Filtre tanımı kullanılmamaktadır. Filtreye uyan birden fazla kayıt olabileceğinden ve ekranda sadece 1 adet kayıt gösterilmesinden dolayı filtre tanımı burada kullaılmamaktadır.

Kaynak Değişken: Süreç içinde kullandığınız ve yine süreç içerisinde onaylanmasını istediğiniz değişkeni seçebileceğiniz alandır.

Örneğin: Süreç başlarken eklediğiniz Genel Evrak kaydının, süreç içerisinde onaylanması gerekmektedir. Bu durumda gelen evrak değişkenini "Kaynak Değişken" olarak atamanız yeterlidir.

NOT: Girdi parametresi ekranını ilk açtığınızda, en başta kaynak değişken seçerseniz, Nesne tipi sistem tarafından otomatik doldurulmaktadır. Yada En başta Nesne Tipi seçerseniz ve sonarsında "Kaynak Değişken" seçmek istediğinizde listenizde sadece o nesne tipine ait değişkenler listelenecektir.

Uygulama

Örnek uygulamamızda "Girdi Parametreleri" alanında "Veri Nesnesine" daha önceden tanımlanan ve süreç başlarken kullanılan "Gelen Evrak" değişkeni eklenmiştir.

Sürecimizi başlattığımızda "Gelen Evrak" seçimi yapmamız isteniyor. Listeden ilgili gelen evrağı seçip "Süreci Başlat" butonuna tıklayınız.

Süreç başlayıp, sıra Parametre seçimi yaptığınız göreve geldiğinde ekran aşağıdaki gibi görünecektir.

Parametreye eklediğiniz değişken ve süreç başlerken seçtiğiniz gelen evrak kaydı "Onay süreç adımında" gösterilmektedir. Eklenen gelen evrak dosyasını incelemek için "İncele", evrakta değişiklik yapmak için "Değiştir" butonuna tıklayınız.

Evrağı incelediktan sonra Onaylayıp, Onaylamayacağınıza karar verin ve görevin durum değişikliği yaparak sürecin ilerlemesini sağlayın.

NOT: Eğer İlgili göreve parametre seçilmemiş olsaydı, görevde sadece onay seçenekleri bulunacaktı.