ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Onay Süreç Adımı İşlem Tipi

Oluşturulan süreç işlem adımlarında bazen personellerden belirli kayıtları ya da değerleri onaylamasını isteyebilirsiniz. Personelin seçimine göre işlemler devam edecek yada sonlandırılacaktır.

Örneğin "Şikayet Formunda" şikayetin hangi yolla size iletildiğinin belirlenip geri kalan işlemlerin ona göre devam edeceğini varsayalım. Bu durumlarda ihtiyacımız olan Görev İşlem Tipi, "Onay Süreç Adımıdır."

Süreç adımındaki görevi güncellemek / İşlem Tipi Eklemek için;

1- İlgili görevin üzerine tıklanır. Görevin hemen üstünde "Özellikleri Güncelle" simgesi belirecektir. Bu simgeye tıklayın ya da görevin üzerine çift tıklayınız.

2- Açılan "Görev Tanımı ve Özellikleri" ekranından "İşlem Tipi" alanında bulunan simgesine tıklayınız. Ya da "Ctrl+Space" tuş kombinasyonu kullanılabilir. (Her iki işlem sonucunda aynı özellikler açılacaktır.)

3- Yeni pencerede açılan "Görev işlem Tipi" ekranından  "Onay Süreç Adımı" seçilir.

4- İşlemi tamamlamak için "Son" butonuna tıklayınız.

İşlem tipine "Onay Süreç Adımı" eklendikten sonra "İşlem özellikleri" sekmesine yeni alanlar eklenecektir.

Genel İşleyiş

İşlem tipi eklenen görev, ilgili personele gönderilir. Personel Görevi tamamlamadan önce "Görev İşlem Adımını" tamamlamalıdır. Görev İşlem adımında "Onay metni ve Onay Seçenekleri" bulunmaktadır.

Onay Metni: Görev adımını tamamlanması için personele yöneltilen onay sorusunun yazılacağı alandır.

Onay Seçenekleri: Onay metni ile ilgili seçeneklerin yazılacağı alandır. İstenilen sayıda onay seçeneği eklemesi yapılabilmektedir.

Göreve eklenen onay seçenekleri kimi zaman sürecin işleyişini değiştirmektedir. Seçeneklerden herhangi biri süreci sonlandırabilirken diğeri devam ettirebilir. Süreç şemasında onay seçeneklerini diğer süreç adımları ile ilişkilendirme için;

1- Onay süreç adımı olan görevde onay seçeneklerinizin değerlerini not alın. ( Örneğin; 1-telefon , 2-sözlü başvuru, 3-anket vb.)

2- Her bir onay seçeneğinin bağlı olacağı görevleri ekleyin. (şikayet telefonla gelmişse; Ayşe hanım, Anket yoluyla iletilmişe Mehmet beye görev gitsin vb.)

3- İlk görev ile ikinci görevi birbirine bağlayan oklara çift tıklayın.

4-  Açılan "Süreç Bağlantıları Özellikleri" ekranında, bağlantı koşulu alanına aşağıdaki kod yazılır. Kodun sonundaki "1, 2, 3 , 4" vb. değerler "onay seçeneklerindeki değerler"dir.

 return $P{approveType}==1;
 

Böylece bir önceki görevin sahibi şikayetin hangi yolla geldiğini seçerse, artık süreç o yönde ilerleyecektir.

Onay Seçeneklerinden birden fazlasının seçilmesi durumunda aşağıdaki gibi bir kod kullanılabilir. yada durumunda || eklenmeli...

 return $P{approveType}==1 ||$P{approveType}==2;
  

Uygulama

Aşağıdaki ekran görüntüsünde, Onay süreç adımının bir göreve uygulanmış hali gösterilmektedir.

Kaydı Onayla

Süreç içerisinde belirli kayıtların, görev sahibi tarafından onaylanmasını isteyebilirsiniz. Örneğin; üzerinde işlem yapılan firmanın iletişim bilgilerinin kontrol edilip onaylanması gibi.

Bu durumda "Onay Metni" altında bulunan "Kaydı Onayla" kutucuğunun işaretlenmesi gerekmektedir.

Onaylanacak Nesnenin Seçilmesi

Yukarıdaki ekran görüntüsünde "Kaydı Onayla" seçeneğini işaretledik ama hangi kaydın onaylanacağı henüz seçilmedi. Bunun için;

1- Parametreler sekmesine geçiş yapınız.

2- Girdi Parametreleri alanında bulunan "bean: Veri Nesnesi (Onaylanacak Veri Nesnesi) seçildikten sonra "Güncelle" butonuna tıklanır.

3- Açılan "Girdi Parametresi" ekranında onaylanacak kayıtın bağlı olduğu "Nesne Tipi" ve "Kaynak Değişkeni" seçilir.

Eğer değişken daha önce tanımlanmamışsa, yeni değişken oluşturmak için;

1- Öncelikle "Nesne Tipi" alanından oluşturacağınız değişkene ait tipi seçiniz.

2- Kaynak Değişken alanında bulunan simgeye tıklayın.

3- Süreç Değişkenleri ekranında bulunan "Yeni" butonuna tıklayın.

4- Son olarak açılan "Süreç Değişkeni" ekranından istediğiniz değişkeni oluşturabilirsiniz.

Not: Örnek olarak Firma verdiğimiz için Değer Tipi: Veri Nesnesi, Nesne Tipi: Firma ve altındaki boş satıra da iletişim bilgileri kontrol edilecek firma kaydını seçilmiştir.

Uygulama

Süreç çalışırken sıra "Onay Süreç Adımı" görevine geldiğinde, görev ilgili personele gönderilir. Personel görevi açıp "Görev İşlemini Yürüt" simgesine tıkladığında aşağıdaki gibi ekran açılacaktır.

Üst tarafta "Onaylanacak nesnenin "Tipi" ve "Kayıt Numarası", alt tarafta ise "Onay Metni" ve "Onay Seçenekleri" bulunmaktadır.

İlgili personel "Değiştir" simgesine tıkladığında yukarıda seçilen "Orkestra Yazılım Çözümlerine" ait firma kartı açılacaktır. Personel, firma kartını kaydettiği an firma kartı onaylı bir kayıt olacaktır. 

Artık hiç bir kullanıcı (onay yetkisi olmayan yada başkalarının onayladığı kayıtları kaldıramayan kullanıcılar) bu firma kartı üzerinde değişiklik yapamayacaktır.

Nesne İçeriğini Sakla

Yukarıdaki işlem adımında; seçilen nesnenin nasıl onaylanacağı anlatılmıştır. Yukarıda anlatılan işleme ek olarak onaylanan nesnenin içeriğinin saklanması istenebilir. Bu durumda yapılması gereken işleme ek olarak; "Nesne İçeriğini Sakla" işaretlenmelidir.

Onay seçeneklerine negatif yada pozitif değerler verilebilir. Negatif yada pozitif değerler seçilmesi işlemin "Onay Kabul" yada "Onay Ret"  olarak görünmesine etki edecektir.

Süreç başlayıp, ilgili görev adımı tamamlandıktan sonra süreç kayıtlarına geçiş yapınız. İlgili süreç kaydını açtıktan sonra "Süreç Bilgi Kayıtları" sekmesine geçiş yapınız.

Görev özelliklerinde, onay seçeneklerinde  0 yada 0'dan küçük bir değer seçmişseniz "İşlem: Onay Ret", 0'dan büyük bir değer seçmişseniz "İşlem: Onay Kabul" olarak görünecektir.

Süreç Bilgi Kayıtlarında oluşan kaydı çift tıklayıp açtığınızda detaylarını görüntüleyebilirsiniz. Onay işleminin zamanını, işlemi, onay seçeneklerinin detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

Onay seçeneklerinde kalın olarak işaretlenmiş kayıt "Görev işlemini Yürütürken" seçtiğiniz seçenektir.

Nesne sekmesine geçiş yaptığınızda ise onayladığınız nesnenin detaylarını görüntüleyebilirsiniz.(Nesne üzerinde daha sonra değişiklik yapılmış olsa bile, burada ilgili nesnenin onayladığınız andaki değerleri yer alacaktır.)