ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

BORDRO MEVZUAT TANIMLARI

Bordro Mevzuat Tanımları


Bordro hesabında kullanılacak tutar ve parametrelerin tanımlandığı program bölümüdür. Kullanıcı tarafından manuel olarak tanımlanabildiği gibi Bordro Mevzuat Tanımları listesinden otomatik olarak da indirilebilmektedir.

Yeni Bordro Mevzuat tanımı yapmak için;

1- Genel Perspektifte, İnsan Kaynakları seçilir.

2- İnsan kaynaklarında bulunan nesnelerden IK Tanımları’ na çift tıklanır.

3- İK Tanımları nesnelerinden Bordro Mevzuat Tanımları çift tıklanarak Bordro Mevzuat Tanımları listesine erişilir.

Geçerli parametreleri otomatik olarak indirebilmek için aşağıdaki işlem adımları takip edilmelidir.

Şekil 1

Bordro Mevzuat Tanımları listesindeki çark işaretinin yanındaki ok tıklanarak “Orkestra Sisteminden İndir” seçimi yapılır.

Açılan pencerede tanımın geçerli olacağı tarih seçimi yapılarak İleri basılır.

Şekil 2

Açılan Pencere Bordro Mevzuat Tanımın bilgilerinin tutulduğu program bölümüdür. Genel, Kıdem/İhbar ve Eklentiler sekmelerindeki güncel tutarlar kontrol edilerek Kaydet seçimi yapılarak Bordro Mevzuat Tanımı kayıt edilebilir.

Şekil 3

Geçerlilik Tarihi: Bordro Mevzuat Tanımının geçerli olacağı başlangıç tarihidir.

Açıklama: Tanım açıklaması bu alanda tutulmaktadır.

Kayıt Durumu: Daha önceden tanımlanan Bordro Mevzuat Tanımı artık kullanılmayacak ve bordro mevzuat tanımları listesinde de listelenmesi istenmiyorsa kaydın durumu kullanım dışı yapılarak listelerde görünmesini engellemek için kullanılmaktadır.

Genel;

Asgari Ücret (16 ve üzeri): Bordro hesabında kullanılacak olan 16 yaş ve üzeri personeller için brüt asgari ücret tutarının girildiği bölümdür.

Asgari Ücret (16 yaş altı): Bordro hesabında kullanılacak olan 16 yaş altı personeller için brüt asgari ücret tutarının girildiği bölümdür.

AGİ Hesaplama Matrahı: Bordro hesabında kullanılan AGİ Hesaplama Matrahının girildiği program bölümüdür.

Asgari Ücret Net: Asgari net ücret girişinin yapılacağı program bölümüdür.

SGK Günlük Destek Tutarı: SGK günlük destek tutarının girileceği bölümdür.

Yemek Yardımı İstisnası (Günlük): Yemek yardımı istisnası KDV hariç tutarının girildiği bölümdür.

Damga Vergisi Oranı (Binde): Bordro hesabında kullanılacak damga vergisi oranıdır.

Aylık Gün Sayısı: Bordro hesabında kullanılan aylık gün sayısının tutulduğu bölümdür.

E-Bildirge Damga Vergisi: E-bildirge Damga Vergisi tutarının girileceği bölümdür.

Gelir Vergisi İstisnaları;

GV Çocuk Yardımı İstisnası (6 ve üzeri): Bakmakla yükümlü olunan 6 yaş üzeri çocuklar için gelir vergisi istisna tutarının girildiği alandır.

GV Çocuk Yardımı İstisnası (0-6 Yaş): Bakmakla yükümlü olunan 0-6 yaş arası çocuklar için gelir vergisi istisna tutarının girildiği alandır.

GV 1.Derece Engelli İstisnası: Bakmakla yükümlü olunan 1.derece engelli akrabalar için gelir vergisi istisna tutarının girileceği bölümdür.

GV 2.Derece Engelli İstisnası: Bakmakla yükümlü olunan 2.derece engelli akrabalar için gelir vergisi istisna tutarının girileceği bölümdür.

GV 3.Derece Engelli İstisnası: Bakmakla yükümlü olunan 3.derece engelli akrabalar için gelir vergisi istisna tutarının girileceği bölümdür.

Özel Sigorta Ücret İstisna Oranı (%): Personele ait özel sigorta için istisna oranının girileceği bölümdür.

Gelir V. Yuvarlama: Gelir vergisi yuvarlama şeklinin nasıl yapılacağının seçildiği bölümdür. Yukarı, Aşağı, Tavana, Tabana, Yarım Yukarı, Yarım Aşağı, Yarım Çift Yukarı seçeneklerinden oluşmaktadır.

Damga V. Yuvarlama: Damga vergisi yuvarlama şeklinin nasıl yapılacağının seçildiği bölümdür. Yukarı, Aşağı, Tavana, Tabana, Yarım Yukarı, Yarım Aşağı, Yarım Çift Yukarı seçeneklerinden oluşmaktadır.

SGK İstisnaları;

İşçi Taban Matrahı (Günlük): İşçiler için günlük SGK taban matrahının girildiği bölümdür.

İşçi Tavan Matrahı (Günlük): İşçiler için günlük SGK tavan matrahının girildiği bölümdür.

Çırak Taban Matrahı (Günlük): Çıraklar için günlük SGK taban matrahının girildiği bölümdür.

Çırak Tavan Matrahı (Günlük): Çıraklar için günlük SGK tavan matrahının girildiği bölümdür.

Çocuk Yardımı İstisna Oranı: Çocuk yardımı istisna oranın girileceği bölümdür.

Aile Yardımı İstisna Oranı: Aile yardımı istisna oranın girileceği bölümdür.

Kurumda Yemek Yardımı İstisna Oranı: Yemek yardımı istisna oranının girileceği bölümdür.

Yemek KDV Oranı (%): Yemek yardımı KDV oranının girileceği bölümdür.

Özel Sigorta İstisna Oranı: Özel sigorta istisna oranın girileceği bölümdür.

Bireysel Katılım Min. Oranı: Zorunlu bireysel emeklilik sistemine minimum katılım oranının girileceği bölümdür.

SGK Yuvarlama: SGK kesintilerinin yuvarlama şeklinin nasıl yapılacağının seçildiği bölümdür. Yukarı, Aşağı, Tavana, Tabana, Yarım Yukarı, Yarım Aşağı, Yarım Çift Yukarı seçimlerinden oluşmaktadır.

Bordro Mevzuat Tanımları Kıdem/İhbar Sekmesindeki Alan Açıklamaları;

Şekil 4

Yıllık Kıdem Kazancı (Gün): Kıdem hesabında kullanılacak gün sayısı bu bölüme tutulmaktadır.

Kıdeme Baz Gün Sayısı (Yıl): Kıdem hesabında kullanılacak yılın gün sayısı bu bölüme tutulmaktadır.

Kıdeme Baz Matrah Tavanı: Kıdem tazminatı tavan matrah tutarı bu bölümde tutulmaktadır.

Bordro Mevzuat Tanımları Eklentiler Sekmesindeki Gelir Vergisi Dilmleri Alan Açıklamaları;

Şekil 5

Yıllık gelir vergisi dilimlerinin üst limit ve oranları bu bölümde tutulmaktadır. Gelir Vergisi Dilimi tanımı yapmak için Yeni seçimi yapılır. Gelir Türü Ücret ve Ücret Dışı olmak üzere iki seçenekten oluşmaktadır. Ücret dışı kazançlar ayrı bir oran ve tutar üzerinden hesaplatılacak ise her iki tanım için de oran ve tutar satırları oluşturulmalıdır. 

Şekil 6

Kanun Tanımı: Kanun tanımının geçerli olduğu tarih bu alanda tutulmaktadır.

Gelir Türü: Gelir türleri bu alanda oluşmaktadır. Ücret ve Ücret Dışı olmak üzere iki seçenek bulunmaktadır.

Üst Limit (Yıllık): Gelir vergisi oranına göre yıllık üst limit tutarı bu alanda tutulmaktadır.

Vergi Oranı (%): Belirlenen gelir vergisi üst limitine göre kesinti yapılacak oran bu alanda tutulmaktadır.

Kayıt Durumu: Daha önceden tanımlanan Gelir Vergisi Dilimi artık kullanılmayacak ise kaydın durumu kullanım dışı yapmak için kullanılmaktadır.

Bordro Mevzuat Tanımları Eklentiler Sekmesindeki İhbar Tazminatı Alan Açıklamaları;

Şekil 7

Yeni bir satır eklemek için Yeni seçimi yapılmalıdır.

Şekil 8

İhbar tazminatı Bitiş Ayı ve Tazminata Esas Gün veri girişleri bu bölümden yapılmaktadır.

Kanun Tanımı: Kanun tanımının geçerli olduğu tarih bu alanda tutulmaktadır.

Bitiş Ayı: Tazminata geçerli gün miktarının bitiş ayı bu alanda tutulmaktadır.

Tazminata Esas Gün: Tazminata geçerli gün miktarı bu alanda tutulmaktadır.

Kayıt Durumu: Daha önceden tanımlanan İhbar Tazminatı Aralığı artık kullanılmayacak ise kaydın durumu kullanım dışı yapmak için kullanılmaktadır.

Bordro Mevzuat Tanımları Eklentiler Sekmesindeki Kanun Hesaplama Parametreleri Alan Açıklamaları;

Şekil 9

Kanun Hesaplama Parametrelerinde yeni bir parametre eklemek için Yeni seçimi yapılır.

Şekil 10

Kanun Tanımı: Kanun tanımının geçerli olduğu tarih bu alanda tutulmaktadır.

Parametre: Parametre tanımlarından seçim yapmak için bu alan kullanılır. Zorunlu bir alandır.  

Parametre/Parametre Türü: Tanımlı parametrelerin türü bu alana gelmektedir.

İşveren Payı: İlgili parametre İşveren Payı varsa bu alana girilmektedir.

Çalışan Payı: İlgili parametre Çalışan Payı varsa bu alana girilecektir.

Kayıt Durumu: Daha önceden tanımlanan Kanun Hesaplama Parametresi artık kullanılmayacak ise kaydın durumu kullanım dışı yapmak için kullanılmaktadır.

Harcırah Vergi Grupları

Harcırah hesabında kullanılacak tarife tanımlarının yapıldığı program bölümüdür.

Şekil 11

Genel sekmesinde harcırah gelir vergisi istisna tutarları tanımlanmaktadır.

Şekil 12

Ülke İstisnaları sekmesinde ise her ülke için döviz türlerine göre istisna tutarları tanımlanmaktadır.