ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

GİYSİ /TEÇHİZAT TÜRLERİ

GİYSİ/TEÇHİZAT TÜRLERİ


Personellere verilen Giysi/Teçhizat türlerinin tanımlandığı program bölümüdür.

Yeni Giysi/Teçhizat Tür tanımı yapmak için;

1- Genel Perspektifte, İnsan Kaynakları seçilir.

2- İnsan kaynaklarında bulunan nesnelerden IK Tanımları’ na çift tıklanır.

3- İK Tanımları nesnelerinden Giysi/Teçhizat Türleri çift tıklanarak Giysi/Teçhizat Türleri listesine erişilir.

Şekil 1

Kod: Orkestra üzerinde benzersiz olması gereken alanlardan birisi “Kod” alanıdır. Buraya yazdığınız değer her bir tanım için farklı olmalı ve doldurulması zorunlu bir alandır.

Açıklama: Giysi/Teçhizat ile alakalı olarak bir açıklama girmek için kullanılır. Genel olarak Kod mantıklı sıralama için kullanılırken açıklama kısmı kullanıcıların net anlayabileceği bir dil ile kullanılır.

Yetki Kodu: Bazı tanımların bütün kullanıcılar tarafından görülmesi istenmeyebilir. Burada tanımladığınız Yetki Kodu’na göre kullanıcıların tanımları görüp görmemesini sağlayabilirsiniz.

Kayıt Durumu: Daha önceden tanımlanan bir Giysi/Teçhizat artık kullanılmayacak ise kaydın durumunu kullanım dışı yapmak için kullanılmaktadır.