ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

HARCIRAH İŞLEM GRUPLARI

HARCIRAH İŞLEM GRUPLARI


Günlük harcırah yevmiye tutarları Harcırah İşlem Grubu üzerinde tutulmaktadır.

Yeni Harcırah İşlem Grubu tanımı yapmak için;

1- Genel Perspektifte, İnsan Kaynakları seçilir.

2- İnsan kaynaklarında bulunan nesnelerden IK Tanımları’ na çift tıklanır.

3- İK Tanımları nesnelerinden Harcırah İşlem Grupları çift tıklanarak Harcırah İşlem Grupları listesine erişilir.

Şekil 1

Kod: Harcırah İşlem Grubu için kullanıcı tarafından verilecek kod alanıdır.

Açıklama: Harcırah İşlem Grubu açıklama alanıdır.

Yetki Kodu: Bazı tanımların bütün kullanıcılar tarafından görülmesi istenmeyebilir. Burada tanımladığınız Yetki Kodu’na göre kullanıcıların tanımları görüp görmemesini sağlayabilirsiniz.

Kayıt Durumu: Daha önceden tanımlanan Harcırah İşlem Grubu artık kullanılmayacak ve Harcırah İşlem Grubu listesinde de listelenmesi istenmiyorsa kaydın durumu kullanım dışı yapılarak listelerde görünmesini engellemek için kullanılmaktadır.

Genel

Vergi Tarifesi: Harcırah işlem grubunda girilen tutarların hangi vergi tarifesi ile hesaplanacak ise ilgili vergi tarifesi bu alana seçilmelidir.

Damga Vergisi: Harcırah işlem fişinde hesaplanan damga vergisinin hesaplama şekli bu alanda tutulmaktadır. İşveren, Çalışan ve Muaf seçeneklerinden oluşmaktadır.

Hesaplama: Harcırah işlem fişi satırlarında hesaplanan yevmiyenin varsayılan olarak Brüt/Net hesaplanması için ilgili alandan seçim yapılmalıdır.

Vergilendirme: Gerçek Gider ve Harcırah Üsülü seçeneklerinden oluşmaktadır. Gerçek Gider, personelin seyahatte olduğu dönemlerde kendisi tarafından karşılanan yeme ve yatma giderlerine ait belgeleri işverene ibraz etmesi ve işverenin söz konusu belgelerde yer alan tutarın tamamını ilgili personele ödemesi halinde, Harcırah Üsülü ise harcırah kanunda belirlenen kurallar doğrulturunda personelin Yurtiçi ve Yurtdışı görevlendirilmelerinde kullanılmaktadır.

Yurtiçi Harcırah Tutarı: İlgili gruba dahil personellerin yurtiçi harcırah tutarı bu alana girilmektedir. Personellerin yurtiçi/yurtdışı harcırah tutarları farklılık göstermesi halinde her grup için yeni bir tanım yapılmalı, yapılan bu tanımlar Personel Kartı, İK Bilgileri sekmesinde Harcırah İşlem Gruplarına seçilmelidir.

Ülke Tutarları

Bu sekmede her ülke için geçerli olan Harcırah Hakediş Tutarları satır satır tanımlanmalıdır. Yeni bir tanım yapmak için Yeni seçimi yapılmalıdır.

Şekil 2

Yeni seçiminde açılan form görüntüsü aşağıdadır.

Şekil 3

Geçerlilik Tarihi: İlgili tanımın hangi tarihten itibaren geçerli olduğu bilgisi bu alana girilmelidir.

İşlem Grubu: İlgili harcırah grubu otomatik gelmekte ve kullanıcı tarafında değiştirilememektedir.

Ülke: Yurtdışı Hakediş Tutarı hangi ülke için yapılmak isteniyor ise, ilgili ülke bu alana seçilmelidir. Harcırah yevmiye hesabında kullanılacak para birimi Ülke tanımı üzerinde seçili olan Para Birimi üzerinden yapılmaktadır.

Hesaplama: Harcırah işlem fişi satırlarında hesaplanan yevmiyenin varsayılan olarak Brüt/Net hesaplanması için ilgili alandan seçim yapılmalıdır.

Tutar Dövizi: Ülke Para Birimi seçilmesi durumunda hesaplama ülke tanımı üzerinde seçili olan Para Birimi üzerinden yapılmaktadır. Yerel Para Birimi seçilmesi durumunda yasal kurum tanımında seçilen para birimi üzerinden yapılmaktadır. İstisna Biriminde ise ilgili ülke için tanımlanan istisna para birimi üzerinden hesaplama yapılmaktadır.

Harcırah Tutarı: Seçilen ülke için harcırah tutarı bu alanda tutulmaktadır.