ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

HARCIRAH VERGİ TARİFELERİ

HARCIRAH VERGİ TARİFELERİ


Harcırah hesabında kullanılacak vergi tarifeleri kurum içinde farklılık göstermesi durumunda vergi tarifelerinin ayrıştırılması için kullanılmaktadır.

Yeni Harcırah Vergi Tarifesi tanımı yapmak için;

1- Genel Perspektifte, İnsan Kaynakları seçilir.

2- İnsan kaynaklarında bulunan nesnelerden IK Tanımları’ na çift tıklanır.

3- İK Tanımları nesnelerinden Harcırah Vergi Tarifeleri çift tıklanarak Harcırah Vergi Tarifeleri listesine erişilir.

Şekil 1

Kod: Vergi tarifesi için kullanıcı tarafından verilecek kod alanıdır.

Açıklama: Harcırah vergi tarifesi açıklama alanıdır.

Yetki Kodu: Bazı tanımların bütün kullanıcılar tarafından görülmesi istenmeyebilir. Burada tanımladığınız Yetki Kodu’na göre kullanıcıların tanımları görüp görmemesini sağlayabilirsiniz.

Kayıt Durumu: Daha önceden tanımlanan İhbar Tazminatı Aralığı artık kullanılmayacak ve ihbar tazminatı aralıkları listesinde de listelenmesi istenmiyorsa kaydın durumu kullanım dışı yapılarak listelerde görünmesini engellemek için kullanılmaktadır.