ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

İZİN TANIMLARI

İZİN TANIMLARI


Yeni bir İzin Tanımı yapmak için;

1- Genel Perspektifte, İnsan Kaynakları seçilir.

2- İnsan kaynaklarında bulunan nesnelerden IK Tanımları’ na çift tıklanır.

3- İK Tanımları nesnelerinden İzin Tanımları çift tıklanarak İzin Tanımları listesine erişilir. Yeni bir kayıt yapmak için Yeni seçimi yapılır.

Resim 1

Kod: Orkestra üzerinde benzersiz olması gereken alanlardan birisi “Kod” alanıdır. Buraya yazdığınız değer her bir tanım için farklı olmalı ve doldurulması zorunlu bir alandır.

Açıklama: İzin Tanımı ile alakalı olarak bir açıklama girmek için kullanılır. Genel olarak Kod mantıklı sıralama için kullanılırken açıklama kısmı kullanıcıların net anlayabileceği bir dil ile kullanılır.

Yetki Kodu: Bazı tanımların bütün kullanıcılar tarafından görülmesi istenmeyebilir. Burada tanımladığınız Yetki Kodu’na göre kullanıcıların tanımları görüp görmemesini sağlayabilirsiniz.

Kayıt Durumu: Daha önceden tanımlanan bir İzin Tanımı artık kullanılmayacak ise kaydın durumunu kullanım dışı yapmak için kullanılmaktadır.

İzin Sınıfı: İzin sınıfının tanımları ile ilgili olarak Detaylı bilgi için sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Sıralama Kodu: İzin tanımları listesinde sıralama kodu verilerek kolay listeleme yapılabilmektedir.

Genel

Bu bölümde girilen değerler izin hareketine varsayılan olarak gelmekte, kullanıcı istediği taktirde süre bilgilerinde değişiklik yapabilmektedir.

Süre Birimi: İzin hesabının Gün ya da Saat bazında yapılması için ilgili tanım seçilmelidir.

Süre – En Az: Bu tanım için kullanılacak en az süre miktarı varsa, bu alana giriş yapılmalıdır.

Süre – En Fazla: Bu tanım için kullanılacak en fazla süre miktarı varsa, bu alana giriş yapılmalıdır.

Süre – Varsayılan: Bu izin tanımı seçildiğinde izin süresinin varsayılan olarak bu alandan gelmesi için kullanılmaktadır.

Dönem Sıralaması 1/2

İzin Dönemi Kontrolü: Yapma, Uyarı Ver, Hata Ver seçeneklerinden oluşmaktadır.

İzin Dönemi: Yıllık ve Aylık seçeneklerinden oluşmaktadır. Burada yapılan seçime göre izin dönemi kontörlü parametresi devreye girmektedir.

Dönemde Kullanım Sayısı: Varsa ilgili dönem için kullanım sayısı bu alana girilmelidir.

Dönem Kullanım Süresi: Varsa ilgili dönem için kullanım süresi bu alana girilmelidir.