ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

ÖĞRETİM BÖLÜMLERİ

ÖĞRETİM BÖLÜMLERİ


Öğretim Bölüm tanımlarının yapıldığı program bölümüdür.

Yeni Öğretim Bölümü tanımı yapmak için;

1- Genel Perspektifte, İnsan Kaynakları seçilir.

2- İnsan kaynaklarında bulunan nesnelerden IK Tanımları’ na çift tıklanır.

3- İK Tanımları nesnelerinden Öğretim Bölümleri çift tıklanarak Öğretim Bölümlerilistesine erişilir.

Şekil 1

Kod: Orkestra üzerinde benzersiz olması gereken alanlardan birisi “Kod” alanıdır. Buraya yazdığınız değer her bir tanım için farklı olmalı ve doldurulması zorunlu bir alandır.

Açıklama: Öğretim Bölümü açıklaması girmek için kullanılır. Genel olarak Kod mantıklı sıralama için kullanılırken açıklama kısmı kullanıcıların net anlayabileceği bir dil ile kullanılır.

Yetki Kodu: Bazı tanımların bütün kullanıcılar tarafından görülmesi istenmeyebilir. Burada tanımladığınız Yetki Kodu’na göre kullanıcıların tanımları görüp görmemesini sağlayabilirsiniz.

Kayıt Durumu: Daha önceden tanımlanan bir Yetkinlik türü artık kullanılmayacak ise kaydın durumunu kullanım dışı yapmak için kullanılmaktadır.

Bölüm Grubu: Tanımlanan Öğretim Bölümü grubu bu alanda tutulmaktadır.

Öğretim Süresi: Tanımı yapılan Öğretim Bölümünün öğretim süresi bu alanda tutulmaktadır.

Öğretim Birimi: Öğretim birimi seçenekleri Yıl, Dönem, Ay, Hafta, Gün seçeneklerden uygun olan seçim yapılmalıdır.

Eğitim Seviyeleri: Bu başlık altından tanımlanan okulun eğitim seviyeleri seçilerek tanım kaydedilir.